Nowoczesne technologie od ASTORA na usługach sztuki

Z jednej strony – ASTOR – spółka dystrybucyjna z obszaru nowoczesnych technologii dla przemysłu, z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Z drugiej – Jani Konstantinovski Puntos – artysta, operujący różnymi środkami wyrazu – od tradycyjnego rzemiosła grafika – po instalacje multimedialne. Co łączy polskiego dystrybutora rozwiązań dla przemysłu ze światowej sławy artystą?

Głównym celem firmy ASTOR jest pomoc polskim inżynierom w uzyskaniu dostępu do najnowszych, światowych technologii, z zakresu automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji przemysłu. ASTOR w swojej branży słynie z podejmowania ciekawych inicjatyw wykraczających poza swoją podstawową działalność. Prace Janiego Puntosa są metaforycznym zapisem otaczającego świata. Jednocześnie jest to zapis dokonywany z wielką świadomością stosowanych narzędzi i różnorodnych technik artystycznych. Puntos uprawia wysublimowaną grę symbolami – zarówno starymi, kulturowymi, jak i nowymi, powstałymi przy zastosowaniu nowoczesnych mediów. Wskutek zderzenia ze sobą tych obrazów i symboli, pochodzących z różnych kręgów kulturowych i epok oraz poprzez umieszczenie ich w obcym jakościowo i czasowo kontekście, nabierają one nowych znaczeń. Jani Puntos tworzy instalacje artystyczne, które są spektaklami multimedialnymi, angażującymi najnowocześniejszą technikę: projekcje w przestrzeni, dźwięk, wideo, nawet roboty… W tym miejscu pojawia się właśnie obszar współdziałania artysty i polskich ekspertów w dziedzinie automatyzacji procesów z firmy ASTOR.  

„Transmigracje” to tytuł wspólnej wystawy dwóch artystów: Tadeusza Mysłowskiego i Janiego Konstantinovskiego Puntosa, której pokaz zaplanowano w galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Ekspozycja jest kolejną próbą zderzenia przeszłości z przyszłością, z wykorzystaniem współczesnych form wyrazu. Jak mówi sam autor: „Klasyczne prace graficzne ukazane na monitorze i nowoczesna koncepcja instalacji, łączą się za pomocą alchemii, w znaczeniu metaforycznym.” Tematyka pokazu – na pozór socjologiczna – nawiązuje do fenomenu migracji we współczesnym świecie. Problem sięga jednak głębiej – dotyczy migracji wartości niematerialnych – wiedzy, nauki, myśli i artystycznych form wyrazu.

Wystawa, będąca trójwymiarową instalacją artystyczną, oparta jest na wykorzystaniu nowych technologii – elektroniki, zapisów cyfrowych, animacji, filmów DVD. W tę konwencję wpisuje się robot przemysłowy Kawasaki, dostarczony przez firmę ASTOR. Robot RS005L z serii R, o udźwigu do 5 kg i zasięgu 900 mm, pełni funkcję eksponatu w obszarze industrialnych instalacji, będąc jednocześnie – jako reprezentant najnowszych współczesnych technologii – dziełem sztuki. Robot podlega tu transformacji – poprzez odpowiednie zaprogramowanie jego ruchów.

Projekt „Transmigracje” nie jest pierwszym w historii współpracy artysty i firmy ASTOR. „Połączyła nas nauka.” – mówi twórca, Jani Konstantinovski Puntos. „Moje prace są amatorskim ukłonem w stronę nauki właśnie, a ASTOR wspomaga technicznie moje wizje. Ta techniczno-artystyczna platforma współpracy i poszukiwania środków wyrazu funkcjonuje bez zastrzeżeń już od 2005 roku.”

„Wykorzystanie przez artystę naszych robotów w instalacjach artystycznych jest okazją do przełamywania ograniczeń w myśleniu o możliwościach aplikowania tego typu technologii. Jest to okazja do oswajania tych, technicznych z natury rozwiązań, w zupełnie nowym dla nich otoczeniu, dając okazję do kontaktu z nimi dla szerszej publiczności.” – dodaje Wojciech Kmiecik, Członek Zarządu Operacyjnego ds. Marketingu i PR firmy ASTOR.

Wśród poprzednich wspólnych przedsięwzięć Puntosa i firmy ASTOR są:
„Siedem wrót do wieczności” – instalacja na Zamku w Malborku (2005 rok) z użyciem robota z oferty ASTOR, gdzie robot pełnił podwójną rolę – elementu ekspozycji i „kelnera” – w kulminacyjnym momencie wystawy nalewał piwo dla zaproszonych gości.

„Copernicus” – performance artystyczny na dziedzińcu Collegium Maius UJ(2007 rok), będący próbą wizualizacji teorii Kopernika. We wzajemnym wyzwaniu rzucanemu sobie przez Sztukę i Naukę udział wziął robot, sterujący projektorem, według zaprogramowanego ruchu.

„Misterium Niepołomickie” – projekt multimedialny na Zamku w Niepołomicach (2008 rok) – widowisko światła, dźwięku i parada najnowszej technologii. ASTOR wypożyczył na potrzeby koncepcji artysty trzy roboty Kawasaki – dwa z nich (FS006L z serii F) poruszały się do dźwięków awangardowej interpretacji muzyki klasycznej. Trzeci z robotów (FS003N z serii F), znajdował się z części galeryjnej, gdzie podawał gościom albumy pod obrazem Jana Matejki „Wernyhora”, pełniąc rolę dzieła sztuki.

Paweł Halicki, Zastępca Dyrektora Działu Robotów Przemysłowych w firmie ASTOR tak podsumowuje swoją współpracę z Janim Puntosem: „Współpraca z artystą to dla mnie zupełnie nowe, nieznane inżynierowi doświadczenie. Przestrzeń precyzyjnej wiedzy analitycznej i systematycznego działania, łączy się tu z nieprzewidywalnymi i chaotycznymi z reguły wizjami artysty. Moim zadaniem jest realizacja pomysłu artysty i wykreowanie na jego podstawie nowej, nieznanej dotąd koncepcji. Sprawia to, że na efekt końcowy czekam z tym większym zaciekawieniem i zawsze jest on dla mnie zaskakujący i intrygujący.”

Imponujące zestawienie tego, co dawne, z nowoczesną technologią, można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie od 21 stycznia do 6 marca 2011 roku.


ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club oraz wśród licznych nagród, pięciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)