Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe

Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże znaczenie dla osób zainteresowanych rządowym programem Rodzina na swoim.

Najbardziej istotne zmiany dotyczą:

  • wyłączenia z dopłat mieszkań nabywanych na rynku wtórnym

Po wejściu w życie zmian z programu dopłat zostaną wyłączone mieszkania z rynku wtórnego. Jedynie zakup mieszkań od dewelopera będzie uprawniał (po spełnieniu dodatkowych warunków) do skorzystania z Rodziny na swoim.

Czy wiesz, że:

Statystyki Banku Gospodarstwa Krajowego dowodzą, że w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. odsetek udzielonych kredytów w ramach Rodziny na swoim na zakup używanego mieszkania wynosi 59,5 proc., podczas gdy zakup mieszkań z rynku pierwotnego stanowił 22,8 proc. wszystkich udzielonych kredytów. Podobne proporcje widoczne są w latach ubiegłych.

  • obniżenia ustawowych mnożników dla obliczania limitów cenowych

Aby ograniczyć pulę mieszkań kwalifikujących się do dopłat zmieniono dotychczasowy mnożnik służący do obliczania maksymalnych pułapów cen metra kwadratowego dla Rodziny na swoim z 1,4 na 1,1. Skutkiem zmiany mnożnika jest istotnym spadek limitów ceny m kw. dla mieszkań nabywanych w poszczególnych miastach, np. w Warszawie limit spadnie aż o 1945,80 zł, w Poznaniu o 1509 zł, a w Gdańsku o 1489,20 zł.

  • ustalenia daty zakończenia programu Rodzina na swoim

Zgodnie z zapowiedziami rząd postanowił, iż program dopłat do kredytów mieszkaniowych zostanie definitywnie zakończony z dniem 31 grudnia 2012 r.

  • wprowadzenia limitu wieku

Kredytobiorca starający się o kredyt z rządowymi dopłatami nie będzie mógł mieć więcej niż 35 lat.

Czy wiesz, że:

Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego 22,1 proc. osób, które uzyskały dotychczas kredyt z dopłatą miało więcej niż 35 lat.

Stanowcze nie dla singli
Dodatkowo, propozycja umożliwienia singlom korzystania z dobrodziejstw programu Rodzina na swoim nie zyskała aprobaty rządu. Nadal program będzie obejmował swoim zasięgiem małżeństwa i osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko.

Od kiedy zmiany?
Realnym terminem wejścia w życie zmian będzie najprawdopodobniej drugi kwartał 2011 r.

Symulacja nowych limitów w programie Rodzina na swoim

Województwo

Miasto/gmina

Obecny limit

Limit po wprowadzeniu nowego mnożnika w PLN

Różnica w PLN

dolnośląskie

Wrocław

6710,20

5272,30

1437,90

 

pozostałe

5104,40

4010,60

1093,80

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

6589,10

5177,15

1411,95

 

Toruń

6589,10

5177,15

1411,95

 

pozostałe

5637,80

4429,70

1208,10

lubelskie

Lublin

4687,17

3682,77

1004,39

 

pozostałe

4402,60

3459,19

943,41

lubuskie

Gorzów Wielkopolski

4485,60

3524,40

961,20

 

Zielona Góra

4485,60

3524,40

961,20

 

pozostałe

4041,80

3175,70

866,10

łódzkie

Łódź

6708,80

5271,20

1437,60

 

pozostałe

4874,10

3829,65

1044,45

małopolskie

Kraków

6521,20

5123,80

1397,40

 

pozostałe

4927,30

3871,45

1055,85

mazowieckie

Warszawa

9080,40

7134,60

1945,80

 

pozostałe

5772,20

4535,30

1236,90

opolskie

Opole

5690,32

4470,97

1219,35

 

pozostałe

5552,46

4362,64

1189,81

podkarpackie

Rzeszów

4879,00

3833,50

1045,50

 

pozostałe

3943,80

3098,70

845,10

podlaskie

Białystok

5385,10

4231,15

1153,95

 

pozostałe

4659,20

3660,80

998,40

pomorskie

Gdańsk

6949,60

5460,40

1489,20

 

pozostałe

5693,80

4473,70

1220,10

śląskie

Katowice

5292,00

4158,00

1134,00

 

pozostałe

4679,50

3676,75

1002,75

świętokrzyskie

Kielce

5439,89

4274,20

1165,69

 

pozostałe

4161,07

3269,41

891,66

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

7231,70

5682,05

1549,65

 

pozostałe

4657,80

3659,70

998,10

wielkopolskie

Poznań

7042,00

5533,00

1509,00

 

pozostałe

4635,40

3642,10

993,30

zachodniopomorskie

Szczecin

4895,80

3846,70

1049,10

 

pozostałe

4743,90

3727,35

1016,55

Komentarz Metrohouse & Partnerzy

Pamiętając, że z dopłat do kredytów korzystały przede wszystkim osoby nabywające mieszkanie na rynku wtórnym, wyłączenie tych mieszkań z programu może tylko pozornie osłabić zainteresowanie używanymi lokalami. W dłuższej perspektywie nie będzie to czynnik, który wywoła poważne zmiany w kształtowaniu się cen na rynku wtórnym – tym bardziej, że cały program zgodnie z podjętymi ustaleniami, będzie wygaszony do końca 2012 r. Zmiany w programie mogą, paradoksalnie, nawet wzmocnić rynek wtórny mieszkań.

Taka teza wynika z kolejnej zmiany jaką jest znaczne obniżenie przez rząd limitów cenowych poprzez korektę mnożnika z obecnego poziomu 1,4 na 1,1. Deweloperzy, aby więc spełnić wymagania programu muszą dostosować ceny do wartości niższych o 21,4 proc w stosunku do dotychczasowych. Pojawia się pytanie, czy będą skłonni powalczyć o klientów poszukujących rządowego wsparcia przy spłacie kredytu i dokonać korekty cen. Nie wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza, gdy przeanalizujemy nowe możliwe wysokości wskaźników.

Biorąc pod uwagę poziomy cen na rynku pierwotnym w miastach takich jak Szczecin, czy Białystok może to być początek końca egzystencji programu, a w innych takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań pula mieszkań zostanie ograniczona do nielicznych inwestycji w mniej atrakcyjnych i odleglejszych dzielnicach miast. W takiej sytuacji rynek wtórny będzie nadal ciekawą alternatywą wobec zakupu nowego mieszkania.

Metrohouse & Partnerzy S.A.