ZUS wybrał ofertę PGE Obrót S.A.

Do 31 stycznia 2015r. energię elektryczną dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostarczać będzie PGE Obrót S.A. Podczas wygranego przetargu Spółka zaoferowała najlepsze warunki handlowe oraz wysoką jakość obsługi posprzedażowej.

Łączny wolumen objęty kontraktem wynosi  ponad 131 GWh. Energia dostarczana będzie do kilkuset punktów poboru zlokalizowanych w całym kraju.

czytaj więcej