Złoto ponownie na trendzie wzrostowym. Lokaty Amber Gold coraz bardziej atrakcyjne.

Po wrześniowej korekcie złoto ponownie powróciło na ścieżkę wzrostów. Mamy do czynienia z utratą zaufania do całego systemu finansowego i nagłą potrzebą bezpiecznych inwestycji. Otoczenie dla złota jest idealne. Atrakcyjną ofertę lokat w ten szlachetny kruszec posiada Amber Gold .

Pomimo wrześniowej korekty, pozycja złota jako bezpiecznej przystani dla inwestorów wydaje się niezagrożona. Podstawy do wzrostów mają wciąż podłoże fundamentalne. Kolejne tygodnie przynoszą niepomyślne informacje ze świata finansów. Na tym tle złoto jawi się jako jedno z ostatnich bezpiecznych przystani dla inwestycji.

czytaj więcej