W trosce o jakość i bezpieczeństwo – zawory gazowe FERRO spełniają najnowszą normę!

Dnia 1 września 2012r. weszła w życie zaktualizowana i zharmonizowana norma PN-EN 331:2005/A1: 2011 dotycząca zaworów kulowych do gazu . Certyfikat Zgodności CE nr 1450-CPD-1002,  wydany  przez jednostkę notyfikowaną dla tej normy, czyli Instytut Nafty i Gazu w Krakowie potwierdził, że zawory kulowe FERRO spełniają wyżej wymienioną normę.

Zatem od 1 września 2012r. wszystkie zawory gazowe produkowane przez FERRO S.A. posiadają oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej na rączce. Są też odpowiednio oznakowane na opakowaniach, a każdy typ zaworu posiada specjalną kartę charakterystyki.

czytaj więcej