Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!

Kodeks Dobrych Praktyk, który 16 kwietnia 2014r. podpisali najwięksi sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce, zapoczątkował kampanię społeczną promującą uczciwą konkurencję na rynku energii. W imieniu Grupy Kapitałowej PGE Kodeks podpisali: Marek Woszczyk, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót. Kampanię patronatem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Kampania, której organizatorem jest Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), jest odpowiedzią na coraz liczniejsze skargi na nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych niektórych firm sprzedających energię. Ofiarami handlowców firm sprzedażowych, podających się za „przedstawicieli zakładu energetycznego”, którzy odwiedzają Klientów w domach, najczęściej padają ludzie starsi i samotni.

czytaj więcej