Odbiór prac na budowie

Odbiór prac budowlanych jest bardzo ważnym etapem każdej budowy. Dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi.
Aby inwestor mógł szybko zamieszkać w nowym domu powinien wiedzieć, jak należy przeprowadzić odbiór prac budowlano-instalacyjnych (po zakończeniu całej budowy lub jej etapów), a także poznać formalne wymagania dotyczące tego procesu.

czytaj więcej