Grupa Paradyż – powołanie Zarządu nowej kadencji

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółek Grupy Paradyż w dniu 26 czerwca 2012r., Walne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z umową Spółek: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o., podjęło uchwałę o powołaniu nowego Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Łukaszowi Kardasowi. Na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów powołano Pana Pawła Łuczkę. Funkcję Wiceprezesa ds. Handlu i jednocześnie uprawnienia zastępowania Prezesa Zarządu objął Pan Piotr Tokarski. Wiceprezesem ds. Produkcji został Pan Patryk Tomczyk.

czytaj więcej