PGE Obrót w Radzie Gospodarczej Politechniki Rzeszowskiej

Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót, spółki z Grupy Kapitałowej PGE i największego sprzedawcy energii w Polsce dołączył do Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Będzie członkiem grupy zrzeszającej liderów biznesu, aktywnie wspierających wartościowe projekty naukowe.

Głównym celem Rady Gospodarczej działającej na Wydziale Zarządzania, najstarszej i największej uczelni technicznej w południowo-wschodniej Polsce, jest stworzenie praktycznej platformy doradczej przy kształtowaniu wysokiej jakości dorobku naukowego, unowocześnianie procesów dydaktycznych, jak również wskazanie obszarów biznesowych, w których rozwoju nauka może pomóc.

To duże wyróżnienie i zaszczyt, że jako przedstawiciel PGE Obrót, spółki zajmującej się w Grupie PGE sprzedażą energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów w całej Polsce, mam możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach naukowych inicjowanych przez najlepszą uczelnię na Podkarpaciu. Szczególnie, jeśli pozwalają one na współpracę naukowo – badawczą oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z najlepszymi praktykami biznesu. Taka symbioza nauki i biznesu jest nieodzownym kierunkiem w rozwoju gospodarczym – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót, posiadający długoletnie i szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami prawa handlowego i jednostkami samorządowymi.

Członkostwo w Radzie Gospodarczej Politechniki Rzeszowskiej to kolejna naukowa inicjatywa wspierana przez PGE Obrót. Spółka angażuje się także w projekty realizowane m.in. przez Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W Radzie Gospodarczej, oprócz PGE Obrót, zasiadają również przedstawiciele takich firm i instytucji jak m.in. Towarowa Giełda Energii, Gas-Trading, Pratt&Whitney Poland, Marma Polskie Folie, czy Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

fot. Arkadiusz Surowiec / PRz

PGE Obrót
press box