Czy Twoi pracownicy są gotowi na Przemysł 4.0? Inwestuj w rozwój inżynierów i menedżerów produkcji

Grono partnerów Akademii Przemysłu 4.0, wśród których jest ASTOR, dostawca nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, prezentuje autorskie szkolenia i programy rozwoju kompetencji kadr sektora produkcji w dobie Przemysłu 4.0.

Wspólna inicjatywa ASTOR, Nowych Motywacji, Entra Group, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego to innowacyjne, wielopoziomowe podejście do kształcenia pracowników w Przemyśle 4.0.

Warsztaty, szkolenia dla inżynierów i menedżerów, studia podyplomowe i MBA oraz wieloletnie programy rozwoju to droga, jaką proponuje Akademia firmom produkcyjnym, strategicznie zaangażowanym w rozwój ludzi i zespołów. 

Wielopoziomowe podnoszenie kompetencji z zakresu cyfrowej transformacji z Akademią Przemysłu 4.0 odbywa się dzięki:
1. łączeniu aspektów technologicznych z biznesowymi, teorii z praktyką,
2. konstruktywnej analizie rzeczywistych przykładów zastosowań,
3. budowaniu map transformacji do Przemysłu 4.0 we współpracy z ekspertami,
4. testowaniu najbardziej innowacyjnych technologii dla przemysłu.

Każdy z partnerów posiada ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu wiedzą: budowaniu kompetencji pracowników sektora produkcji oraz dedykowanych programów rozwoju. Kadra Akademii to praktycy z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz eksperci z obszaru zarządzania produkcją.

Przykładowe zakresy szkoleń technologicznych i biznesowych to: Virtual Reality i Augmented Reality dla przemysłu, autonomiczne roboty mobilne, cyberbezpieczeństwo firm produkcyjnych, warsztaty z planowania i raportowania produkcji. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych, dedykowanych planów rozwoju kompetencji w zależności od wyzwań danego przedsiębiorstwa.

„Inwestowanie w rozwój ludzi – zespołów inżynierów jak i menedżerów – daje realny efekt w postaci podniesienia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy firmy, które strategicznie chcą zapewnić swoim specjalistom długofalowy rozwój oraz lepszą współpracę inżynierów z menedżerami. Żeby przygotować swoją firmę na wyzwania jutra, trzeba zacząć już teraz” – mówi Małgorzata Stoch, koordynator działań Akademii Przemysłu 4.0 po stronie firmy ASTOR.

Więcej informacji na temat Akademii Przemysłu 4.0 już wkrótce na www.akademiaprzemyslu.pl

U podstaw powstania Akademii Przemysłu 4.0 leży przekonanie jej założycieli, że w wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Zarządzanie wiedzą to wewnętrzny proces w organizacji pozwalający powiększać zasoby kapitału intelektualnego firmy. Przeczytaj więcej w najnowszej publikacji Whitepaper ASTOR 2019: „Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej?”.
Whitepaper do pobrania już wkrótce na www.astor.com.pl/industry4


ASTOR od 2019 roku jest Organizacją Wspierającą (Supporting Organization) projekt ADMA i jest uprawniony do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji przedsiębiorstw do Fabryk Przyszłości.
ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w implementacji nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

Nowe Motywacje są częścią grupy Schouten Global, globalnego lidera szkoleniowego, który jest naszym udziałowcem od 1997 roku i partnerem strategicznym. Tworząc programy merytoryczne korzystamy z doświadczenia międzynarodowego zespołu specjalistów, pracujących w 4 firmach na świecie.

Entra Group wspiera przedsiębiorstwa w transformacji organizacyjnej – począwszy od zarządzania zmianami, poprzez poprawę struktury organizacyjnej, wdrożenie optymalnych procesów i systemów motywacji oraz angażowania ludzi, po ustalanie konkretnych wskaźników i celów zmian na każdym poziomie organizacji. Firma jest twórcą autorskiej metodologii PlatT, łączącej w sobie elementy szeregu koncepcji, takich jak Lean, WCM, TPM, Continuous Improvement, 6 Sigma, TQM, elementy i narzędzia HR oraz doświadczenia Klientów, w taki sposób, by projekty rozwoju angażowały wszystkich pracowników organizacji.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej to uczelnia powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej i trzech szkół europejskich: London Business School,  HEC School of Management Paris oraz Norwegian School of Economics. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują Dyplom Executive Master of Business Administration.

Akademia Leona Koźmińskiego to polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia doktoranckie.


ASTOR
press box