TUV Nord na szóstkę

Dnia 17 lipca 2015 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów (System KZR INiG) nadał jednostce TUV Nord uprawnienia do wydawania certyfikatów zgodnie z wymaganiami systemu KZR INiG.

TUV Nord jest szóstą jednostką zarejestrowaną w systemie. Zapraszamy do współpracy.

TUV NORD Polska
więcej informacji: TUV NORD POLSKA (press box)