ASTOR zmienia polski przemysł

W dniu 9 lutego w Warszawie odbyło się organizowane przez Grupę PTWP XV jubileuszowe Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Jego motywem przewodnim była debata o przełomowych zmianach, które zadecydują o przyszłości polskiego przemysłu, energetyki, tempie wzrostu i perspektywach rozwoju cywilizacyjnego na najbliższe dziesięciolecia. Do dyskusji włączył się także Stefan Życzkowski, prezes ASTORa, który był panelistą dwóch sesji tematycznych: Wielkie inwestycje w energetyce oraz Doskonałość Operacyjna.

Polska gospodarka 2015-2020. Wyzwania. Szanse. Zagrożenia.

Konferencję zainaugurowano debatą o tym, jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką w perspektywie 2020. O inwestycjach, które napędzają wzrost gospodarczy, o roli innowacji i działalności badawczo rozwojowej, a także o tym, jakie są faktory polskiego wzrostu, dyskutowali czołowi przedstawiciele polityki i biznesu: Jerzy Buzek – poseł do PE, były premier i były szef PE; Gérard Bourland – dyrektor generalny, Grupa Veolia w Polsce; Zbigniew Jakubas – właściciel grupy kapitałowej Multico; Jakub Karnowski – prezes PKP; Paweł Olechnowicz – prezes Lotosu; Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki, Herbert Wirth – prezes KGHM. Główny wniosek, jaki wysunął się w zgodnej opinii panelistów dotyczy innowacyjności.

„Właśnie innowacyjność to jedno z podstawowych wyzwań w skali polskiej gospodarki, bo wciąż pod tym względem jesteśmy poniżej średniej unijnej. Niezależnie od tego, czy w biznesie wybrałeś rolę lwa czy gazeli, musisz biec szybko, by przeżyć. Sprawa podstawowa to inwestycje. Bez nich nie będzie nowoczesnych technologii, ani modernizacji”- podsumował Zbigniew Jakubas.

Czy 6000 MW wystarczy, aby być konkurencyjnym?

Podobnie sprawa ma się, jeśli chodzi o polską energetykę. O wyzwaniach stojących przed sektorem energetyki dyskutowano podczas panelu pt. „Wielkie inwestycje w energetyce. Nadzieje i obawy”. Niebagatelne znaczenie dla polskiej gospodarki, rozwoju regionów i branż mają wielkie inwestycje wytwórcze. Tylko dzięki dużym inwestycjom, budowie nowych mocy, także w kontekście planowanej konsolidacji sektora elektroenergetycznego, jest szansa na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. „Pytanie tylko, czy jak zakończymy budowę ponad 6000 MW nowych mocy, to koszt wytwarzanej w nich energii faktycznie pozwoli polskiej gospodarce tę konkurencyjność zwiększyć?” – zastanawiał się Stefan Życzkowski, prezes ASTOR, który wziął udział w panelu.

Doskonałość operacyjna receptą na sukces firmy?

To kolejny ważny temat podniesiony podczas tegorocznego Forum. W panelu dotyczącym doskonałości operacyjnej, w którym wzięli udział m.in.: Wojciech Derda (PKP Cargo), Łukasz Błażejowski (Accenture Polska), Michal Herman (PG Silesia), Krzysztof Jałosiński (Grupa Azoty), Józef Wolski (Kopex) oraz Stefan Życzkowski (ASTOR) wykazano, że kiedy nie ma jednej uniwersalnej drogi, aby odnieść sukces, bo przecież każda organizacja dostosowuje zestaw narzędzi realizacji swojej strategii do specyfiki rynku i klienta, do własnego profilu i zewnętrznych uwarunkowań, wtedy wspólnym mianownikiem, który decyduje o sukcesie, jest doskonałość operacyjna.

„W tej kwestii jeszcze jest sporo do zrobienia. Dobrym zobrazowaniem miejsca, w którym znajdujemy się dziś pod względem chociażby automatyki przemysłu jest porównanie polskich i niemieckich autostrad”- powiedział Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR.

„Bardzo dużo zrobiono w tym zakresie przez ostatnie 20 lat, ale przed nami jeszcze również daleka droga, wymagająca zapewne kolejnych 20-30 lat. Doskonałość wciąż pozostaje daleko przed nami, a gdyby wszystkie firmy mogły się wykazać choćby poprawnością operacyjną, to i tak byłoby bardzo dobrze” – przekonywał Stefan Życzkowski i dodał, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie zapominać o ludziach.

„Ten, który zmienia polski przemysł”

Forum zwieńczyła uroczysta gala, podczas której ogłoszono laureatów XV edycji nagrody przyznawanej przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl „Tego, który zmienia polski przemysł”. Wśród laureatów, znalazła się nominowana przez ASTOR firma Seco-Warwick SA, wieloletni partner biznesowy. Jest to firma, która osiągnęła wielki sukces w skali globalnej, umiejętnie inwestując w działalność badawczo-rozwojową i nowe technologie.

„Działamy, z sukcesem prowadząc swoje fabryki na czterech różnych kontynentach. Udało nam się dołączyć do grona liderów przemysłowych w zakresie rozwoju technologii grafenowych. Dziękuję za dostrzeżenie naszej działalności”- powiedział Paweł Wyrzykowski, prezes Seco-Warwick.

Co przed nami?

Z pewnością wiele wyzwań. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że polska gospodarka napędzana jest nie tylko przez wielkie koncerny, ale również przez firmy z sektora MŚP. Synergia pomiędzy nimi, a także na linii nauka – biznes to szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. ASTOR takie wyzwanie podejmuje każdego dnia, dbając chociażby o innowacyjność czy doskonałość operacyjną.


Panel dyskusyjny „Wielkie inwestycje w energetyce”. Autor zdj. wnp.pl


Laureaci w kategorii „Wielkie Inwestycje w Energetyce”. Nagrodę wręczał Stefan Życzkowski, Prezes ASTOR. Autor zdj. wnp.pl

ASTOR

WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)