PGE: Aby dzieci były szczęśliwe

Nowe wyposażenie, prace remontowe, naprawy istniejącego sprzętu… Efekt – plac zabaw w Chałupkach Dębniańskich w gminie Leżajsk wygląda dziś imponująco. Metamorfoza była możliwa dzięki pracy i poświęceniu wolontariuszy, którzy pomogli dzieciom w ramach programu PGE „Pomagamy”.

Wolontariat PGE to wspólny program PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE – „Energia z Serca.” W jego ramach PGE zaproponowała pracownikom konkurs, w którym najlepsze pomysły społeczników zostały sfinansowane.

Jednym z projektów zaakceptowanych przez Kapitułę programu była renowacja placu zabaw Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich. Z placu korzystają także dzieci z Grodziska Nowego.

Na placu wolontariusze oprócz prac malarskich i konserwacyjnych zamontowali nową karuzelę i bujaczek sprężynowiec (tzw. kogucik). Uzupełniono uszkodzone i brakujące elementy, m.in.  mocowania łańcuchów do siedzisk huśtawek, sznury na ściany sprawnościowe i gont na pokrycie daszków dwóch wieżyczek. Wolontariusze wyrównali i wypoziomowali  teren w obrębie placu zabaw.

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się przy okazji Święta Wsi „Dożynki Wiejskie”. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz duchowieństwa.

Po uroczystościach otwarcia kompleksu dla najmłodszych zostały zorganizowane konkursy i zabawy, które dostarczyły dzieciom pozytywnych emocji i uśmiechu.

– Ten projekt jest jednym z trzydziestu zwycięskich propozycji w ramach I edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Wzięliśmy w nim udział, ponieważ troska o rozwój lokalnej społeczności to jeden z elementów wizerunku naszej Spółki. W ramach naszego projektu zrobiliśmy już ogród wypoczynkowy dla pensjonariuszy Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach (gmina Zamość) – mówi Teresa Madej, lider zespołu wolontariuszy PGE Obrót S.A.

Marek Krauz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk (beneficjent realizowanego projektu) komentuje: –  Jestem bardzo szczęśliwy, że mali mieszkańcy Chałupek Dębniańskich mają możliwość zabawy na bezpiecznym, nowoczesnym, pięknym i kolorowym placu zabaw.  Cieszy mnie fakt, że jest zlokalizowany blisko naszego Ośrodka Kultury, co pozwoli wzbogacić ofertę kulturalną o dodatkowe zajęcia na świeżym powietrzu. Dzięki realizacji projektu zyskała nie tylko działalność kulturalna, ale przede wszystkim rodzice i dzieci, które mają teraz wspaniałe miejsce na spędzanie wolnego czasu.

Agnieszka Szczekala
Rzecznik Prasowy PGE Obrót S.A.
agnieszka.szczekala@gkpge.pl
Tel: 665 850 741

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl,
Tel. (17) 865 6124; 691911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.