PGE Obrót S.A. na pierwszym miejscu

W rankingu Największych Firm Podkarpacia „Złota Setka” PGE Obrót S.A. zajęła niekwestionowane 1. miejsce uzyskując w 2013r. ponad 13,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Za Obrotem znalazły się: ASSECO Poland S.A. (5,8 mld zł) oraz Orlen –Petrotank (2,7 mld zł).

Ranking organizowany jest już od 13 lat. Pierwsze edycje konkursu odbywały się z inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od ośmiu lat patronat nad wydarzeniem objął dziennik Nowiny.

Skala przychodów ze sprzedaży PGE Obrót S.A. równa jest wartości przychodów pięciu kolejnych przedsiębiorstw na liście 100. Warto przy tym zauważyć, że wzrost przychodów w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wynosi 1 mld zł. Spółka zajęła także pierwsze miejsce w kategorii „Zysk netto w 2013 r.”.

– Pozycja zdecydowanego lidera listy 100 potwierdza siłę i znaczenie firmy dla regionu, a zwłaszcza dla mieszkańców i władz Rzeszowa – mówi dr Krzysztof Kaszuba, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania. 

PGE Obrót S.A. to jedna z kluczowych spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej  – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Centrala PGE Obrót S.A. znajduje się w Rzeszowie. Oddziały mają swoje siedziby w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Skarżysku –Kamiennej,  Warszawie i Zamościu.


Na zdjęciu: Finaliści plebiscytu. W środku – Alicja Litwin-Wołek, Specjalista ds. Wizerunku Spółki PGE Obrót S.A.


Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691 911 525PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.