PGE Obrót S.A. Filarem Polskiej Gospodarki

PGE Obrót S.A. otrzymała tytuł „Filar Polskiej Gospodarki 2014” przyznawany firmom, które wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarze swojej działalności. Zwycięstwo w tym rankingu ma szczególne znaczenie, ponieważ najlepsze firmy na swoim terenie wskazują lokalne samorządy.

Organizatorem rankingu jest Puls Biznesu. To już 9. edycja tego wydarzenia. Ranking jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach.

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie oraz umożliwiający rozwój przedsiębiorczości. To firmy  zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Filary Polskiej Gospodarki są zestawieniem firm stabilnych ekonomicznie a jednocześnie utożsamiających się z regionami, w których prowadzą działalność.

Swoją opinię na temat firm, które spełniają te warunki, przedstawiły samorządy. To właśnie samorządy terytorialne jako organy władzy – zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności – poprzez swoje głosy decydują o zwycięzcach plebiscytu w poszczególnych województwach.

Paweł Prządka, Prezes Zarządu PGE Obrót S.A., pytany przez Puls Biznesu, „czego oczekuje od samorządów”, odpowiedział:
– Kontynuacji partnerskiej i korzystnej dla obu stron współpracy. To bardzo ważne, że zaufaniem obdarzają nas samorządy, z którymi współpracujemy na terenie całego kraju.  Nowoczesna miejscowość, gmina, miasto zachwycają nie tylko pięknym krajobrazem i architekturą, ale też tym, że na każdym kroku widać rękę dobrego gospodarza. Dobry gospodarz dba o każdy fragment życia lokalnej społeczności, w tym o optymalną gospodarkę energetyczną. PGE oferuje wysoką jakość usług, bezpieczeństwo dostaw i możliwość skorzystania z profesjonalnych rad sprzedawcy energii, który podpowiada także najlepsze rozwiązania dla swoich Klientów.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691 911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.