Amica rozważa realizację kolejnych inwestycji

19 lutego we Wronkach Amica podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnej realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowane łączne nakłady zamkną się sumą 120 mln złotych. Rozważana inwestycja będzie obejmowała rozbudowę i doposażenie zakładu Spółki we Wronkach, w rezultacie której zwiększy się zdolność produkcyjna fabryki kuchni.

Realizacja nowej inwestycji będzie polegała między innymi na uruchomieniu produkcji wyrobów z rozwiązaniami technologicznymi, których do tej pory na rynku polskim nie było. Szacunkowe koszty nowej inwestycji osiągną poziom 120 mln zł. W rezultacie dodatkowych nakładów zostanie utworzonych co najmniej kilkadziesiąt nowych miejsc pracy oraz zostaną utrzymane wszystkie istniejące dotychczas miejsca pracy na terenie zakładu Spółki we Wronkach. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj podpisać list intencyjny dotyczący kolejnych inwestycji realizowanych w ramach K-SSSE. Jestem przekonany, że wpływ na decyzję Zarządu K-SSSE o przedłużeniu współpracy miał nie tylko dynamiczny rozwój Amiki w ostatnich latach, ale także fakt, że ten nasz wspólny sukces może inspirować innych – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amiki Wronki S.A. – Właśnie takim decyzjom zawdzięczamy rozwój naszego rynku i zachowanie konkurencyjności całej polskiej gospodarki – dodaje Rutkowski.

Przed podpisaniem listu intencyjnego przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawiciele władz samorządowych w towarzystwie Zarządu Amiki odwiedzili zakład produkcyjny we Wronkach i zapoznali się ze zrealizowanymi dotychczas inwestycjami. Zakończenie wcześniejszego projektu umożliwiło wzrost produkcji do 1,3 mln sztuk wyrobów rocznie. Dzięki temu udało się zachować konkurencyjność firmy i sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym. Tegoroczny plan przewiduje produkcje niemal 1 400 000 sztuk produktów.

Przychody Spółki po trzech kwartałach 2013 roku wyniosły niemal 1,2 mld zł. Przyrost przychodów jest konsekwencją przede wszystkim intensywnego rozwoju eksportu. Ważnym z punktu widzenia Spółki było zwiększenie udziałów rynkowych w strategicznym segmencie sprzętu grzejnego i utrzymanie pozycji lidera w Polsce.

Amica Wronki jest jednym z największych producentów sprzętu gospodarstwa domowego w Polsce i liczącym się dostawcą AGD w Europie. Ponad dwie trzecie produktów Spółka eksportuje na wymagające rynki Europy Zachodniej, rynki skandynawskie oraz na rynki Europy Wschodniej. Produkty z Wronek są tam dostępne zarówno pod marką Amica jak i pod markami Gram i Hansa. Marka Amica jest liderem rynku AGD w Polsce i jedną z najcenniejszych polskich marek. W 2013 roku otrzymała kolejną prestiżową nagrodę: tytuł Supermarki stworzonej w Polsce – Superbrands Created in Poland.

Amica
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY AMICA WRONKI S.A. (PRESS BOX)