ASTOR w trójce Najlepszych Miejsc Pracy 2013 w badaniu Great Place to Work

Firma ASTOR zajęła trzecie miejsce w wynikach badania polskiego Instytutu Great Place to Work®, otrzymując tytuł Najlepszego Miejsca Pracy 2013. Wyróżnienie to przyznawane jest  przedsiębiorstwom, które potrafią zbudować wartościowe relacje z pracownikami oraz stwarzają przyjazne warunki pracy. ASTOR został jednym z trzech laureatów konkursu w kategorii pracodawców zatrudniających do 500 osób. Gala ogłoszenia Listy Najlepszych Miejsc Pracy miała miejsce 20 marca 2013 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ilu pracowników mogłoby zgodnie powiedzieć „uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”? W konkursie Great Place to Work® nie wystarcza sama silna marka ani same dobre chęci.
Czy wprowadzane w firmie rozwiązania spełniają oczekiwania pracowników, decydują oni sami. Ponad 60% finalnej oceny firmy pochodzi z opinii pracowniczej. Dlatego dla firmy ASTOR przyznanie Tytułu Najlepszego Miejsca Pracy 2013 jest wyróżnieniem szczególnym.

„To ogromny zaszczyt znaleźć się w gronie firm budujących wspaniałe miejsca pracy, tak znamienitym gronie, ale nagroda ta jest przede wszystkim wielkim zobowiązaniem w stosunku do wszystkich pracowników ASTORa. Dziękujemy za ich zaangażowanie, ciepło i chęć tworzenia przyjaznego, rodzinnego miejsca pracy. Zaufanie, którym nas obdarzają, jest dla nas najlepszą motywacją do dalszej pracy, by pozostało z nami przez kolejne lata.“ –  mówi Agnieszka Politańska, Dyrektor Personalny w firmie ASTOR.

W tegorocznej, piątej edycji Great Place to Work® przebadano 50 firm w Polsce, zatrudniających łącznie ponad 57 tys. pracowników. Wyróżniono 16 firm w trzech kategoriach: firm zatrudniających do 50 osób, do 500 osób i ponad 500 osób. Do grona najlepszych trafiły te, które zdobyły największą liczbę punktów w łącznej ocenie dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©).

Na Listach Najlepszych Miejsc Pracy, co warto odnotować, firma ASTOR była jednym z czterech  laureatów z polskim kapitałem.

„Wszystkie wyróżnione organizacje stanowią elitę wśród polskich pracodawców i mają swój znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku pracy.” – powiedziała Marzena Winczo-Gasik, Menedżer ds. Komunikacji w Great Place to Work® Institute Polska.

Badanie Great Place To Work® ma ponad dwudziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie, które obecnie jest realizowane w 45 krajach. Corocznie uczestniczy w nim ok. 5.500 przedsiębiorstw na całym świecie, zatrudniających ogółem ponad 10 milionów pracowników.O ASTOR Sp. z o.o.
Firma ASTOR jest dystrybutorem produktów automatyki, dostawcą rozwiązań biznesowych oraz usług, które wspierają podnoszenie efektywności i konkurencyjności Klientów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze. Systemy dostarczane przez ASTOR pozwalają na obniżanie kosztów produkcji oraz kosztów energii, zwiększając tym samym konkurencyjność firm na rynkach: krajowym  międzynarodowym. Jest to spółka z polskim kapitałem, z Centralą w Krakowie, posiadająca
7 oddziałów na terenie całej Polski. ASTOR reprezentuje na terenie Polski światowych dostawców automatyki, tj. GE Intelligent Platforms, Invensys Wonderware, Kawasaki Robotics, EPSON, Horner APG i Satel.
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych, siedmiokrotnych laureatem tytułu „Gazela Biznesu” oraz laureatem prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)