Sanitec KOŁO w trosce o wodę

Światowy Dzień Wody obchodzony zawsze 22 marca, w roku 2013 odbywa się już po raz 21. Wydarzenie to kieruje międzynarodową uwagę na konieczność oszczędzania wody. Polega nie tylko na dyskutowaniu o tym problemie, ale także konkretnych działaniach rządów, organizacji i firm.

Dzień Wody ustanowiono w 1992 roku podczas konferencji Szczyt Ziemi (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Powołano go ze względu na problemy z dostępnością do czystej wody pitnej. Na początku lat 90. z tego powodu cierpiało na świecie ponad miliard ludzi. W latach 1990-2010, według badań Programu Monitoringu Zasobów Wodnych i Stanu Sanitarnego, liczba ta zmniejszyła się do 884 milionów.

Ta międzynarodowa inicjatywa jest okazją do refleksji dla wszystkich producentów, którzy w swojej działalności wykorzystują wodę oraz mają wpływ na wysokość jej zużycia. Sanitec KOŁO, jako producent m.in. ceramiki łazienkowej stara się, aby jego produkty spełniały coraz wyższe standardy odpowiedzialnego zużycia wody.

Jednym z głównych kierunków, który firma Sanitec KOŁO rozwija i udoskonala jest tworzenie produktów ułatwiających m.in. oszczędzanie wody. Przykładem są nowe miski ustępowe Sign Art i Sign przystosowane do spłukiwania 4 lub 2 litrami wody. Być może rozwiązanie to w przyszłości zastąpi dotychczasowy standard spłukiwania WC 6/3 l. Kolejną nowością 2013’ z oferty tzw. inwestycyjnej są pisuary Nova Top Pico przystosowane do spłukiwania tylko 0,5 l wody oraz pisuar CERO w ogóle nie wymagający spłukiwania wodą. W tym ostatnim modelu zastosowano specjalny zawór membranowy, który przepuszcza płyny tylko w jednym kierunku. Zastosowanie tych produktów w toaletach publicznych o dużym nasieniu ruchu osobowego, takich jak np. dworce kolejowe, obiekty sportowe czy hotele pozwala na znaczne obniżenie zużycia i wydatków na wodę.

Firma cały czas szuka alternatywnych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Zastosowanie w produktach zaawansowanych technologii jak np. powłoka Reflex KOŁO na ceramice i szkle kabin prysznicowych czy WC typu Rimfree bez wewnętrznego kołnierza, ułatwia utrzymanie sanitariatów w czystości. Takie rozwiązania zmniejszają ilość zużywanych środków chemicznych, co m.in. ogranicza zanieczyszczenie zasobów wody.

Działania Sanitec Koło zostały nagrodzone i docenione w prestiżowych konkursach objętych m.in. patronatem prezydenta RP i Ministra Środowiska. Firma legitymuje się zaszczytnymi tytułami Mecenas Polskiej Ekologii, Firma Bliska Środowisku, a także Europejską Nagrodą Ekologiczną otrzymaną za zasługi na rzecz ochrony środowiska oraz wprowadzanie innowacyjnych, proekologicznych technologii.


Sanitec KOŁO
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )