Wywiad – Paweł Kaczmarek – Dyrektor Działu Technicznego TÜV NORD Polska

D. M. – Nad jakimi ciekawymi projektami pracuje obecnie Dział Techniczny TNP?

P. K. – Jednym z najciekawszych  projektów, który obecnie prowadzimy, jest realizacja kontraktu odbioru rurociągów na terminalu LNG w Świnoujściu.

Rurociągi te służą do transportu gazu skroplonego z gazowców – czyli specjalnych statków transportowych – do zbiorników magazynowych. Naszym zadaniem w tym projekcie jest kontrola czy te rurociągi są wykonane zgodnie z przepisami norm i dyrektyw europejskich, które obowiązują w Polsce – kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Występujemy w tym zleceniu jako Jednostka Notyfikowana, czyli potwierdzamy zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych i nanosimy znak CE na całe urządzenie.

Łączna długość rurociągów wynosi ok. 13 km. Jest to o tyle ciekawy projekt, że jest to największa tego typu realizacja w Polsce i Europie oraz pierwsza w regionie Morza Bałtyckiego. Umowę podpisaliśmy z włoskim konsorcjum SAIPEM – liderem w branży, budującym gazociąg w Świnoujściu na zlecenie spółki Polskiego LNG. W całym projekcie, oprócz rurociągów, są inne urządzenia ciśnieniowe, które odbiera Transportowy Dozór Techniczny.

D. M. – Brzmi ciekawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczenie inwestycji dla Polski.

Tak, ten projekt jest dla nas bardzo ważny również dlatego, że jest inwestycją strategiczną dla Polski. Unikatowość wynika stąd, że pojemność gazu, która może być magazynowana w zbiornikach stanowi mniej więcej 30% ogólnego zapotrzebowania Polski. Wiele mówi się teraz o zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski – jest to cel strategiczny i właściwie patrząc na parametry tego projektu, w którym uczestniczymy, możemy stwierdzić, że inwestycja ta realizuje w pełni plan dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego.

Projekt ten ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla Polski ale i świata. Podpisane są już pierwsze umowy na dostawę gazu z Kataru, a kolejne ze Stanów Zjednoczonych są w fazie negocjacji.

D. M. – Jakie są poszczególne etapy tego projektu ?

Projekt rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, a usługi, jakie świadczymy to:
– zatwierdzenie dokumentacji projektowej, tzn. rysunków i obliczeń,
– odbiór rurociągów u producentów, którzy prefabrykują rury do tego rurociągu,
– nadzór i kontrola montażu na miejscu w Świnoujściu,
– odbiór końcowy i próby ciśnieniowe.
Po zakończeniu ww. prac przeprowadzamy ocenę zgodności z Dyrektywą 97/23/WE i normami, a efektem końcowym będzie naniesienie znaku CE z numerem naszej Jednostki Notyfikowanej TÜV NORD na urządzenie.

D. M. – Jaki jest czas realizacji przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o prace TNP w tym projekcie?

Główne prace chcemy zrealizować do końca tego roku, ale sam odbiór inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2014 roku.

D. M. – Ilu pracowników z naszej strony będzie realizowało zlecenie?

Specjalnie dla tego Projektu powołaliśmy zespół ekspertów, składający się z Project Managera (Kierownik Sekcji Odbiorów Technicznych – Mariusz Pacholarz) i grupy Rzeczoznawców, Inspektorów, wykonujących poszczególne prace w projekcie.

Zadanie będzie realizowało równolegle średnio 4 – 5 osób. Poza tymi osobami w realizacji projektu uczestniczy również nasza centrala w Hamburgu w zakresie zatwierdzenia projektu. Specjaliści od rurociągów sprawdzają czy rurociąg został dobrze zaprojektowany i czy spełnia wymagania wytrzymałościowe.

Dodam, że zakres prac na budowie i montażu obejmuje:
– kontrolę spawania i materiałów,
– sprawdzenie uprawnień spawaczy i kwalifikowanie technologii spawania,
– nadzór nad prowadzeniem badań mechanicznych i nieniszczących.

Jest to ciekawe, ponieważ mamy tu do czynienia  z rurociągami o dużych średnicach rzędu 500 – 700 mm, stosuje się stale nierdzewne austenityczne, których zadaniem będzie transport gazu skroplonego o temperaturze w granicach minus 170°C. Podczas skraplania gazu ziemnego jego objętość redukuje się aż 630 razy.

Zbiorniki LNG, do których transportuje się skroplony gaz mają 42 metry wysokości i 80 metrów średnicy każdy. Już same te gabaryty robią wrażenie.

D. M. – I świadczą o randze inwestycji i projektu. Dziękuję za rozmowę

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)