System DCS z klasą na Uniwersytecie Zielonogórskim

Już od roku akademickiego 2011/2012  studenci studiów drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą korzystać z nowoczesnego systemu klasy DCS Proficy Process Systems firmy GE Intelligent Platforms. Tym samym uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, która swoim podopiecznym zapewnia dostęp do tak zaawansowanej technologii. Rozwiązanie dostarczyła firma ASTOR.

Proficy Process Systems jest jak agent do zadań specjalnych w świecie automatyki – sprawdza się doskonale tam, gdzie sterowany obiekt wymaga kompleksowego rozwiązania, które oprócz rozproszonego sterowania, zapewnia pełną wizualizację pracy, archiwizację danych procesowych oraz dostarcza narzędzi raportowych, analitycznych i serwisowych.

„Proces budowania aplikacji sterującej i wizualizacyjnej w skomplikowanych, zaawansowanych systemach wiąże się z koniecznością zastosowania gotowych, predefiniowanych obiektów, działających w ściśle określony sposób, zintegrowanych z układami odpowiedzialnymi za ich reprezentację graficzną oraz stacjami, dającymi możliwość sterowania. Pełna integracja sterowania, wizualizacji i systemów biznesowych oraz minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia błędu podczas implementacji jest kluczowym wymogiem, jaki musi spełnić nowoczesny system automatyki.” – komentuje potrzeby dużych systemów automatyki Piotr Adamczyk, menadżer produktu w firmie ASTOR.

Możliwość poznania, jeszcze w czasie studiów, funkcjonalności jednego z najbardziej zaawansowanych na rynku automatyki rozwiązań, stanowi dla przyszłego inżyniera wielką szansę i może zadecydować o jego przewadze na rynku pracy. Uniwersytet Zielonogórski, decydując się na stworzenie laboratorium z systemem klasy DCS, stał się tym samym jedną z najbardziej postępowych uczelni, prowadzących kierunki techniczne.

„System klasy DCS – Proficy Process System – dostarczony do laboratorium Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego składa się ze stacji procesowej, działającej w architekturze redundantnej z dołączonymi układami wejść/wyjść oraz z warstwy aplikacyjnej. Proficy Process System kompleksowo prowadzi cały proces produkcyjny, przy zachowaniu jego spójności i rozproszonego charakteru pracy. Dzięki temu systemowi studenci mają szansę poznać rozwiązanie, które w przemyśle będzie odgrywało coraz większą rolę.” – mówi Krzysztof Kuczkowski, Koordynator ds. edukacji z poznańskiego oddziału firmy ASTOR.


O Uniwersytecie Zielonogórskim:
Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września 2001 r., z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.
Pierwsza z uczelni – Politechnika Zielonogórska – powstała w 1965 roku, jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąca na poziomie inżynierskim (zawodowym). Od 1973 r. kierunki istniejących studiów (budownictwo, elektrotechnika, mechanika) prowadzone były na poziomie magisterskim. W 1996 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Zielonogórską.

O ASTOR:
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych


OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)