Pierwsza spółka szkoleniowa w Polsce z certyfikatem na potrzeby usług edukacyjnych ISO 29990

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie jako pierwsza spółka szkoleniowa w Polsce przeszła pozytywnie audit normy ISO 29990:2010 i otrzymała certyfikat systemu zarządzania, dla dostawców usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia. Certyfikację przeprowadziła jednostka TÜV NORD Polska.    

Międzynarodowa norma ISO 29990 skierowana jest do instytucji świadczących usługi na potrzeby kształcenia i szkolenia. Norma jest efektem pracy międzynarodowego zespołu składającego się z pedagogów, auditorów, naukowców i praktyków. Odpowiada standardom obejmującym strategie zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i ryzykiem, monitorowanie i ewaluację procesu kształcenia zgodnie z wymogami rynkowymi w zakresie kształcenia i szkolenia, stanowiąc standard podstawowych wymagań dla dostawców usług edukacyjnych. Może być stosowana przez firmy szkoleniowe, szkoły średnie, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. w Knurowie jest spółką ze 100% udziałem Kompanii Węglowej S.A., dla której, średniorocznie świadczy usługi szkoleniowe dla około 60 tysięcy pracowników.  

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)