Akademia ASTOR z wykładami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

25 stanowisk sterownikowych, składających się ze 112 elementów, 4 trenerów,  56 godzin warsztatów, 100 podręczników,  blisko 50 uczestników – to bilans sukcesu szkolenia, jakie Akademia ASTOR zorganizowała dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Warsztaty odbyły się w ramach projektu unijnego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, w której skład wchodzą trzy instytuty: humanistyczny, ekonomiczny i politechniczny,  inwestując w przyszłość absolwentów kierunku „Automatyka i Robotyka”, zorganizowała dla studentów IV roku warsztaty, mające na celu wprowadzenie uczestników w świat nowoczesnych technologii, z jakimi spotkają się rozpoczynając pracę zawodową.

„Jak się okazało na miejscu, większość uczestników to studenci zaoczni, którzy debiut zawodowy mają już za sobą. Niezwykła była więc ich motywacja i zaangażowanie – uczestnicy często brali urlopy lub pracowali na nocną zmianę, żeby udział w szkoleniu nie kolidował z pracą.” – mówi Łukasz Bota, jeden z trenerów Akademii ASTOR. „Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, studenci zostali podzieleni na dwie grupy. Dzięki temu, każdy mógł pracować na własnym stanowisku, wyposażonym w komputer i zestaw sterowników VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Intelligent Platforms.”  

Szkolenie dotyczyło programowania sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View na poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

Małgorzata Stoch, Kierownik Akademii ASTOR, dodaje: „Sezon na szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej trwa. Akademia ASTOR chętnie angażuje się w projekty, które wspierają kształcenie młodych ludzi. Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą jeszcze wiele podobnych przedsięwzięć.”

Akademia ASTOR jest jednostką szkoleniową firmy ASTOR – dystrybutora automatyki przemysłowej. W ofercie proponuje zarówno szkolenia techniczne, jak i biznesowe.

Więcej informacji o działalności Akademii ASTOR na stronie: www.akademia.astor.com.pl


O Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. W tym samym roku założone zostały dwa instytuty, tzn. ekonomiczny i humanistyczny. W roku 2006, idąc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, utworzono instytut politechniczny, a wraz z nim kierunek: Metalurgia. W roku 2007, na Instytucie Politechnicznym otwarto kierunek: Automatyka i Robotyka. Obecnie na kierunku studiuje blisko 150 studentów. Szkoła, w ramach wsparcia studentów, chętnie współpracuje z firmami zewnętrznymi.

O Akademii ASTOR

Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń firmy ASTOR i jest odpowiedzią na potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Oferta skierowana jest do pracowników działów technicznych, jak również do kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia. Oprócz warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki, Horner i Korenix, klienci mogą także wybierać kursy o tematyce pozaproduktowej, jak Zarządzanie Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych. Szkolenia dopasowywane są do potrzeb kursantów, zaś warsztaty i seminaria, których program uwzględnia preferencje i realia konkretnych firm oraz branż, organizowane na terenie całej Polski.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)