ASTOR wyposaża nowoczesne laboratorium automatyki i robotyki w poznańskiej WSKiZ

Nowoczesne laboratorium z robotem Kawasaki oraz 8 stanowiskami edukacyjnymi czeka na przyszłych inżynierów w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Firma ASTOR, dostawca rozwiązań dla przemysłu, wyposażyła laboratorium, a jej pracownicy będą szkolić kadrę naukową oraz prowadzić zajęcia na nowym kierunku studiów: Automatyka i Robotyka. Realizację projektu umożliwił grant unijny przyznany uczelni w ramach programu „Adekwatne kwalifikacje”. Studenci będą poznawać tajniki programowania robotów przemysłowych już od najbliższego roku akademickiego.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, która kształci inżynierów, zajmując wysoką pozycję w rankingach pod względem oceny jakości nauczania. Firma ASTOR od kilku lat współpracuje z poznańską placówką (ostatnio przy RoboDay, w ramach Dni Praktyków), między innymi dostarczając rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki oraz przeprowadzając szkolenia.

Teraz, dzięki wykorzystaniu dotacji z UE, uczelniane laboratorium wzbogaciło się o:
– stanowisko edukacyjne Edu-Pack z robotem Kawasaki i systemem wizyjnym,
– 8 stanowisk wyposażonych w systemy automatyki z oferty ASTOR (GE Intelligent Platforms, Horner, Astraada HMI, Astraada Drive, Astraada Net, Satel).

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom globalnych marek, studenci nabędą umiejętności programowania sterowników PLC i kontrolerów PACSystems, nauczą się tworzyć aplikacje na panele operatorskie, poznają zagadnienia komunikacji przewodowej oraz radiomodemowej, nauczą się sterować silnikami asynchronicznymi, krokowymi, oraz serwonapędami. Stanowiska wykonała firma Roboter z Poznania.

Rektor WSKiZ dr inż. Eugeniusz Neumann komentuje: „Dzięki intensywnej współpracy z firmą ASTOR udało się nam wzmocnić potencjał dydaktyczny uczelni w obszarze kierunków inżynierskich, które stanowią większość w naszej ofercie. Współpraca ta jest wynikiem konsekwentnie wdrażanej strategii, która skupia się na dostarczaniu praktycznych umiejętności i wiedzy, przygotowujących naszych absolwentów do wymagań rynku pracy.”

Firma ASTOR dostarczyła również na potrzeby uczelni 21 licencji dydaktycznych oprogramowania przemysłowego Wonderware.

„Nowopowstałe laboratorium Automatyki i Robotyki jest jednym z najlepiej wyposażonych laboratoriów tego typu w Poznaniu. Pod względem wartości dydaktycznych może bez kompleksów konkurować z laboratoriami renomowanych uczelni publicznych w regionie. Szczególnym wyróżnikiem jest fakt, że Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jest uczelnią niepubliczną, a w gronie podobnych placówek jest liderem pod względem oceny przekazywania wiedzy i umiejętności, jakie oferuje studentom. Forma dostarczonych stanowisk doskonale wpisuje się w pragmatyczny charakter placówki. Jestem przekonany, że absolwenci uczelni będą dobrze przygotowani do pracy i żadna nowoczesna szafa sterownicza nie będzie im straszna” – dodaje Łukasz Bota, specjalista ds. systemów sterowania i sieci przemysłowych z poznańskiego oddziału firmy ASTOR.

Współpraca firmy ASTOR z WSKiZ w Poznaniu w ramach unijnego programu „Adekwatne kwalifikacje” zakłada również cykl szkoleń dla wykładowców uczelni oraz studentów, program studenckich praktyk w ASTORze. Na uczelni będzie również dystrybuowany, wydawany przez firmę kwartalnik Biuletyn Automatyki, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu automatyki i robotyki.

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)