Złoto pobiło kolejny rekord. Lokaty Amber Gold coraz bardziej atrakcyjne.

We wtorek 6 września złoto pobiło kolejny rekord osiągając poziom 1 923,70 USD za uncję. Po osiągnięciu rekordu nastąpiła krótka korekta, po czym kurs powrócił na trend wzrostowy. Atrakcyjną ofertę lokat w ten szlachetny kruszec posiada Amber Gold .

Pozycja złota jako bezpiecznej przystani dla inwestorów wydaje się niezagrożona. Podstawy do wzrostów mają bowiem podłoże fundamentalne. Kolejne tygodnie przynoszą niepomyślne informacje z gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro. Dodatkowo wg wielu analityków zdecydowana akcja SNB na franku, powinna zwiększyć atrakcyjność złota jako bezpiecznego schronienia kapitału.

Warto więc skorzystać z aktualnej koniunktury i zainwestować w złoto. Ciekawą ofertę posiada Amber Gold . Spółka oferuje lokaty w złoto z gwarantowanym oprocentowaniem do 15% w skali roku. Oferta Amber Gold umożliwia praktycznie  każdemu skorzystanie z trwającej aktualnie koniunktury. Kwoty lokat rozpoczynają się bowiem już od 1 tys. zł, maksymalna kwota to 1 mln zł. Również okresy inwestycyjne są bardzo elastyczne, gdyż umożliwiają założenie lokaty na okres od 1 do 60 miesięcy. Dla przykładu lokata w złoto WYŻSZY ZYSK umożliwia ulokowanie swoich pieniędzy na okres 6, 12, 24, 36, 48 lub 60 m-cy. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 12%  w przypadku okresów od 6 do 24 m-cy oraz 15% w przypadku okresów od 36 do 60 m-cy.

Krótkookresowe korekty na rynku złota mogą być okazją dla Klientów Amber Gold do uzyskania większego niż gwarantowane oprocentowanie. Założenie lokaty w złoto WYŻSZY ZYSK w takim momencie oznacza bowiem, że kurs złota jest stosunkowo niski. W przypadku, gdy po korekcie nastąpi znaczny wzrost, wówczas korzystnym rozwiązaniem dla Klienta może być rozwiązanie umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżącym kursie. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, należy brać jednak pod uwagę bieżące kursy wybranego metalu szlachetnego oraz konsekwencje rozwiązania umowy. Więcej w poradniku inwestora >

Lokaty Amber Gold można założyć zarówno przez internet, jak i w jednej z licznych placówek. Zgodnie z aktualnie realizowaną przez Amber Gold strategią rozwoju sieci sprzedaży, do końca 2011 roku, za obsługę Klientów odpowiadać będzie ok. 300 pracowników Amber Gold, zatrudnionych w 20 Oddziałach, 30 Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz 30 AGpunktach. Więcej >

Amber Gold
Infolinia: 801 555 444 / 58 731 50 50
www.ambergold.com.pl
bok@ambergold.eu

AMBER GOLD PRESS BOX