Studencie – to już ostatni dzwonek!

Już tylko miesiąc dzieli nas od zamknięcia trzynastej edycji „Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową”. Konkurs adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni technicznych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne i możliwości zdobycia ciekawej pracy zawodowej. Prace można zgłaszać tylko do 30 września 2011 roku.

Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową od wielu lat cieszy się uznaniem w kręgach akademickich – zarówno wśród studentów, jak i promotorów zgłaszanych prac. Udział w tym przedsięwzięciu stanowi dla studentów inwestycję w zawodową przyszłość, co potwierdzają laureaci poprzednich edycji konkursu, którzy dziś realizują się w swoim zawodzie w uznanych przedsiębiorstwach, w tym również w firmie ASTOR.

Jako organizator konkursu, ASTOR zachęca młodych inżynierów do tworzenia prac dyplomowych w oparciu o rozwiązania globalnych producentów z oferty firmy. Pracownicy ASTORa służą zainteresowanym studentom wsparciem merytorycznym oraz technicznym.

Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce.

„Jury konkursu ocenia m.in. innowacyjność, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce, złożoność opisywanego zagadnienia, ilość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów. Nowością w tegorocznej edycji będzie wprowadzenie dwustopniowego systemu oceny prac. Zmianie ulega metodyka prac jury konkursu: spośród wybranych prac, 6 zostanie zakwalifikowanych do finału.” – komentuje Milena Chudobska, koordynator konkursu i specjalista ds. PR w firmie ASTOR.

Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową zyskał uznanie w obszarze edukacyjnych działań CSR i został wyróżniony w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki.”

Łączna wartość nagród w najnowszej edycji to blisko 10 tysięcy złotych!

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 30 września 2011 roku.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.konkurs.astor.com.pl
Film promujący konkurs: http://www.youtube.com/watch?v=YXmcfC3iQI0

Patronat Medialny nad Konkursem ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową objęły magazyny: BC Systems, APA – Automatyka Podzespoły Aplikacje, Napędy i Sterowanie, PAR – Pomiary Automatyka Robotyka, Elektronika Praktyczna, Control Engineering Polska, Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych; portale: Robotyka.com, elektronikab2b.pl, students.pl, studentnews.pl, praktykanci.pl, mediafm.net, naukawpolsce.pap.pl, automatykaonline.pl, automatykaB2B.pl, automatyka.pl, controlengineering.pl, utrzymanieruchu.pl, msipolska.pl oraz Biuletyn Automatyki.

Partnerem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)