A po lekcjach?… Akademia ASTOR!

Końcem maja Akademia ASTOR, we współpracy z firmą szkoleniową Grema, przeprowadziła warsztaty z zakresu obsługi technicznej i programowania sterowników PLC dla uczniów Zespołu Szkół w Dobczycach. Zajęcia pozalekcyjne, w których udział wzięli uczniowie III i IV klasy technikum, zrealizowane zostały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

W trwających 40 godzin lekcyjnych warsztatach technicznych z programowania sterowników PLC udział wzięło 15 uczniów. Zajęcia przeprowadzone były na 8 stanowiskach laboratoryjnych GE Intelligent Platforms składających się ze sterowników VersaMax z symulatorem wejść dyskretnych. Stanowiska te zostały udostępnione przez firmę ASTOR na potrzeby szkolenia. Uczniowie technikum Zespołu Szkół w Dobczycach mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami, które na co dzień wykorzystywane są w przemyśle.

Łukasz Mąka, trener Akademii ASTOR opowiada: „Kurs, który odbywał się popołudniami i w 2 kolejne soboty maja, został bardzo pozytywnie odebrany przez uczestników.

Z moich obserwacji wynika, że takie szkolenia są szczególnie przydatne dla uczniów ostatnich klas techników, przed którymi stoi decyzja o wyborze kierunku studiów. Wielu kursantów, co mnie bardzo cieszy, zaczęło poważnie brać pod uwagę dalszą edukację w kierunku automatyki.”

Małgorzata Rammel, Regionalny Koordynator Akademii ASTOR, podsumowuje: „To już kolejne szkolenie, które Akademia ASTOR przeprowadziła w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dla uczniów szkół średnich. Specjalistyczne kursy finansowane z budżetu Unii Europejskiej są szansą rozwoju dla młodzieży i dla firm szkoleniowych. Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą jeszcze wiele podobnych przedsięwzięć.”O Akademii ASTOR
Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń firmy ASTOR i jest odpowiedzią na potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Oferta skierowana jest do pracowników działów technicznych, jak również do kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia. Oprócz warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki, Horner i Korenix, klienci mogą także wybierać kursy o tematyce pozaproduktowej, jak Zarządzanie Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych. Szkolenia dopasowywane są do potrzeb kursantów, zaś warsztaty i seminaria, których program uwzględnia preferencje i realia konkretnych firm oraz branż, organizowane są na terenie całej Polski.

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne. Od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)