ASTOR umacnia pozycję lidera na rynku systemów MES w Polsce

Firma ASTOR, będąca dystrybutorem rozwiązań Wonderware MES w Polsce, zanotowała w segmencie systemów zarządzania produkcją klasy MES w 2010 roku – 130% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2009.
Warto wspomnieć o liczbie nowych klientów decydujących się na wdrożenie technologii Wonderware MES (Manufacturing Execution Systems) – w 2010 roku było to 27 firm. Funkcjonalności systemu MES, najczęściej wybierane przez klientów, to:

  • zarządzanie wydajnością i analiza efektywności produkcji – OEE (60% inwestycji),
  • zarządzanie i śledzenie produkcji w toku (40% inwestycji)
  • traceability (30% inwestycji).

Większość z przedsiębiorstw dostrzega też potrzebę integracji systemu klasy MES z systemem ERP.
„To, co przekonuje zarządy firm do inwestycji w te rozwiązania, to przede wszystkim bardzo dobra rentowność takich projektów. Średni okres zwrotu z inwestycji w rozwiązanie klasy MES od firmy ASTOR, liczony na bazie analizy około 50 inwestycji, wynosi 10 miesięcy. W połączeniu z otwartą dla użytkowników technologią, polskim interfejsem, dostępnością szkoleń technicznych i biznesowych oraz siecią partnerów wdrożeniowych, daje inwestorowi pełne bezpieczeństwo i pewność, że założone cele biznesowe zostaną osiągnięte. Co więcej, stabilność dostawcy i rozwój oprogramowania zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi, gwarantuje, że system będzie mógł być ciągle rozwijany” – komentuje Jarosław Gracel, Wonderware MES Product Manager w firmie ASTOR.

Potwierdzeniem pozycji lidera polskiego rynku systemów MES jest również przyznanie firmie ASTOR nagrody „2010 Poland Vertical Market Penetration Leadership Award in Manufacturing Execution System (MES)” przez międzynarodową firmę badawczą Frost & Sullivan.

Udział firmy ASTOR w polskim rynku MES wynosi obecnie 35%.

O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”.
Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)