BAĆ-POL i „Piotr i Paweł” liderami koalicji handlowej polskich firm

Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i wymagający. Aby tworzyć dla polskich sklepów możliwość skutecznego i efektywnego biznesowo konkurowania o względy konsumenta na coraz trudniejszym rynku, główni akcjonariusze firm „BAĆ-POL” oraz „Piotr i Paweł”, podjęli rozmowy i działania zmierzające do poszukiwania wspólnych rozwiązań.

Komplementarność tych dwóch dużych firm, ich aktualna pozycja oraz potencjały sprawiają, że ich alians strategiczny może przynieść naprawdę znamienne efekty synergiczne w wielu obszarach funkcjonowania obu podmiotów.

czytaj więcej