Poszerz swoje finansowe horyzonty z Amber Gold

Od połowy sierpnia br. rozpoczęła się akcja promocyjna nowych Oddziałów  Amber Gold w Łodzi i we Wrocławiu. Hasło przewodnie kampanii: „Poszerz swoje finansowe horyzonty” ma za zadanie zachęcić Klientów do zainteresowania się alternatywnymi formami inwestowania, takimi jak lokaty w metale szlachetne oferowane przez Amber Gold.

Amber Gold od początku br. intensywnie rozbudowuje sieć swoich placówek. Na początku lipca uruchomiony został Oddział w Łodzi, a od 13 sierpnia rozpoczęła się kampania promocyjna tej nowej placówki. Kampania prowadzona jest na terenie trzech największych łódzkich galerii handlowych: Manufaktura, Galeria Łódzka oraz Port Łódź gdzie zlokalizowane są AGpunkty.

czytaj więcej