Nadzór prac na budowie

Bardzo ważna dla sprawnego przebiegu prac na budowie jest dobra współpraca pomiędz osobami, które są odpowiedzialne za proces realizacji inwestycji. Każdy inwestor chciałby powierzyć opiekę nad swoją budową osobie kompetentnej. Warto więc poznać szczegóły dotyczące powinności i roli kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym.

czytaj więcej