Łazienka do zadań specjalnych

Każdego dnia osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo stają przed problemem „włączania się” w nurt normalnego życia.

Codzienne czynności wykonywane przez ludzi zdrowych i sprawnych, wydają się nam banalne, na tyle, że nawet nie rejestrujemy w naszej podświadomości czynności takich jak wstawanie, siadanie, chodzenie, czy też ubieranie. Dla osób niepełnosprawnych ta droga do „normalnego” życia nie jest łatwa. Każdego dnia osoby te napotykają przeszkody w postaci barier architektonicznych i komunikacyjnych, które utrudniają lub też uniemożliwiają im zdobycie samodzielności.

czytaj więcej