Kobiety PGE. Energiczne…

Dlaczego siedziba Zarządu PGE Obrót S.A. w Rzeszowie mieści się przy ulicy 8 Marca? Bo większość zatrudnionych w tej spółce to panie, a jedna trzecia stanowisk dyrektorskich i połowa kierowniczych obsadzonych jest właśnie przez kobiety.

To nie żart, naprawdę tak jest. Przyjrzyjmy się faktom. Wiceprezesem  Zarządu spółki jest kobieta.  Na 1496 osób zatrudnionych  w PGE Obrót S.A.  1088 to kobiety. W spółce stanowisko kierownicze zajmuje 88 kobiet i 87 mężczyzn. Dyrektorów mężczyzn jest 11, kobiet – 8.

czytaj więcej