GEBERIT: Wyniki roczne 2010

W roku 2010 Grupa Geberit utrzymała rezultaty na wysokim poziomie lat poprzednich. Wyniki sprzedaży sięgnęły 2.146,9 miliona CHF. Kwota ta odzwierciedla wzrost rzędu 5% w walutach lokalnych oraz spadek o 1,6% po przewalutowaniu na CHF. Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 7,7%, do poziomu 486,2 miliona CHF. Zysk operacyjny EBIT wyniosła 22,6%. Dzięki niższej stawce opodatkowania, zysk netto wzrósł o 2,3% do 406,8 miliona CHF. Zysk na akcję wzrósł z kolei o 1,4% do 10,32 CHF. Dostępne środki pieniężne wyniosły 493,8 miliona CHF, osiągając nowy, rekordowy poziom i wzmacniając dodatkowo fundamenty finansowe Grupy. Walnemu Zgromadzeniu zostanie złożona propozycja zwiększenia wypłacanej dywidendy do 6 CHF.

czytaj więcej