Pierwsza certyfikacja wg ISO 9001:2015

 Zakończyliśmy niedawno proces certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015 w firmie ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. w Jaworznie. Jest to pierwszy wydany przez TUV NORD Polska certyfikat systemu zarządzania jakością po aktualizacji normy we wrześniu bieżącego roku i prawdopodobnie pierwszy tego typu certyfikat w Polsce!

Audit certyfikacyjny który się odbył 19.10 br, został przeprowadzony niezwykle sprawnie z …uwagi na fakt, że wdrożony system wiernie odzwierciedlał stosowany w firmie styl zarządzania oparty na przywództwie, zarządzaniu procesami i wiedzą (nowoczesne systemy komunikacji i zbierania informacji) oraz myśleniu opartym na ryzyku.

Wyroby firmy są oparte na własnych recepturach, często oznaczanych patentami, dlatego z powodzeniem konkurują na wielu rynkach europejskich, kształtując oraz utrzymując wizerunek ICB PHARMA jako lidera w swojej branży, firmy innowacyjnej, bezpiecznej – zawsze dbającej o dobro jakim jest zdrowie.

Warto przypomnieć, że poprzednia wersja normy ISO 9001 pochodziła z 2008 roku. Jej nowelizacja była niezbędna gdyż nie do końca odpowiadała ona współczesnym realiom i nie odzwierciedlała rosnącej złożoności otoczenia. Dlatego celem nowelizacji było lepsze dostosowanie wymagań standardu do zmieniających się warunków w coraz bardziej dynamicznym świecie biznesu oraz stworzenie standardu bardziej zrozumiałego i przyjaznego dla użytkowników. Nowy standard ISO 9001:2015 i związane z nim wymagania dotyczące m.in. minimalizacji ryzyka, powinien zapewnić ciągłość działania każdej organizacji która go wdrożyła i stosuje.

I na koniec refleksja Andrzeja Żukowskiego (lidera zespołu auditowego), związana z przebiegiem auditu certyfikacyjnego a odnosząca się do auditorów wewnętrznych i zewnętrznych… jest to o wiele trudniejszy audit dla auditora do przeprowadzenia niż w przypadku normy z 2008 roku. Auditorzy będą musieli podnieść swoje kwalifikacje i poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do oceny systemu wg nowego standardu, ponieważ ich „starzy przyjaciele” tacy jak przedstawiciel kierownictwa, księga jakości, instrukcje i procedury jakości zniknęły jako wymagania, a na ich miejsce zostały wprowadzone nowe źródła dowodowe.

TUV NORD Polska
więcej informacji: TUV NORD POLSKA (press box)