Prawie 200 wolontariuszy PGE z całej Polski zrealizuje 40 projektów dla lokalnych społeczności

Rusza II edycja wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. W ramach programu pracownicy PGE zrealizują 40 projektów prospołecznych, które kwotą ok. 200 000 zł wesprze PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE – Energia z Serca.

To już druga edycja programu, który cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników PGE. Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” organizowany jest w formie konkursu, do udziału w którym zespoły pracowników zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. W II edycji kapituła przeanalizowała aż 87 projektów – niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wkład własnej pracy wolontariackiej, cel projektu oraz zakres planowanych działań. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrano 40, które otrzymają wsparcie do 5 000 złotych. Wolontariusze będą realizować projekty związane z pomocą dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także bezdomnych zwierząt. Wielu z wolontariuszy podczas wykonywanych prac zamierza podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, wykorzystywanymi na co dzień w pracy zawodowej.

Grupa Kapitałowa PGE to odpowiedzialny społecznie partner, dlatego wsparcie lokalnych społeczności jest dla nas bardzo ważne. W programie wolontariatu PGE „Pomagamy” pracownicy sami zgłaszają projekty, które uważają za warte realizacji, dzięki temu możemy mieć pewność, że odpowiadają one na realne potrzeby ich najbliższego otoczenia. – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach II edycji programu wolontariusze PGE zaangażują się w różnorodne inicjatywy, m.in. zainstalują szkolny radiowęzeł i przeprowadzą warsztaty dziennikarskie dla dzieci, zbudują z uczniami szkolną mini-elektrownię wiatrową, zorganizują wydarzenia integrujące lokalną społeczność, wyremontują sale terapeutyczne oraz przeprowadzą półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Dzięki programowi wolontariackiemu PGE „Pomagamy” możemy wesprzeć projekty ważne dla lokalnych społeczności, a jednocześnie zaktywizować i pobudzić do pracy na ich rzecz naszych pracowników. Grupa Kapitałowa PGE wpisuje się tym samym w coraz silniejszy trend angażowania pracowników w realizację wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju. Przeliczyliśmy, że gdyby jedna osoba zatrudniona na etacie chciała zrobić w ramach czasu pracy tyle, ile zrobili po godzinach wolontariusze poprzedniej edycji programu, zajęłoby jej to ponad 2 lata pracy – dodaje Maciej Szczepaniuk.

Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” został zrealizowany po raz drugi. W I edycji programu udział wzięło ponad 200 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie blisko 4 000 godzin czasu wolnego od pracy. Jak pokazały badania ewaluacyjne dla 2/3 wolontariuszy PGE udział w programie był pierwszym doświadczeniem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Inicjatorami i fundatorami programu są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE – Energia z Serca.

Lista projektów, które zwyciężyły w II edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”

 

województwo dolnośląskie

1. Miejscowość: Bogatynia

Opis projektu: uruchomienie szkolnej mini-elektrowni wiatrowa w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni, przeprowadzenie prelekcji o tematyce pozyskiwania energii wiatru

2. Miejscowość: Bogatynia

Opis projektu: budowa wiaty dla koni, prace porządkowe, opieka nad zwierzętami w schronisku prowadzonym przez „Fundację MAJA-schronisko dla koni” w Bogatyni

3. Miejscowość: Bogatynia

Opis projektu: organizacja warsztatów dotyczących geocachingu dla młodzieży, nauczycieli i społeczności lokalnej, przeprowadzenie gry terenowej inspirowanej geocachingiem

 

województwo lubelskie

4. Miejscowość: Kraśnik

Opis projektu: wymiana okien i drzwi w świetlicy środowiskowej w Kraśniku, która prowadzona jest dla 30 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

5. Miejscowość: Lublin

Opis projektu: remont sali szkolnej na Oddziale Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

6. Miejscowość: Zwierzyniec

Opis projektu: zaadaptowanie pomieszczenia na salę terapeutyczną w Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu

 

województwo łódzkie

7. Miejscowość: Barczew

Opis projektu: zainstalowanie w szkole podstawowej w Barczewie radiowęzła, który będzie służył transmisji audycji, przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów

8. Miejscowość: Bełchatów

Opis projektu: odnowienie głównej sali i kuchni Ośrodka Wsparcia Rodziny w Bełchatowie, organizacja wycieczki dla dzieci i osób korzystających z placówki

9. Miejscowość: Bełchatów

Opis projektu: zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię gastronomiczną dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie

10. Miejscowość: Gomunice

Opis projektu: przeniesienie w inne miejsce placu zabaw w Gomunicach

11. Miejscowość: Kalonka

Opis projektu: remont i wyposażenie pokoju dziewczynki chorej na porażenie mózgowe, podopiecznej Fundacji Centrum Św. Ojca Pio w Kalonce

12. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: organizacja półkolonii dla 20 dzieci ze Schroniska dla Kobiet i Dzieci im. św. Alberta w Łodzi

13. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: organizacja półkolonii dla 30 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej w Łodzi

14. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: odnowienie i doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi

15. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: przeprowadzenie eventu międzypokoleniowego „Podaj dalej” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” oraz przedszkolaków z Łodzi

16. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: remont boiska i zakup sprzętu sportowego dla podopiecznych Międzypokoleniowego Domu „Bednarska” w Łodzi

17. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu IT (tworzenie programów na platformę Android, tworzenie blogów, filmów, prelekcje na temat zagrożeń związanych z Internetem) skierowane do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi

18. Miejscowość: Łódź

Opis projektu: utworzenie przestrzeni do działań rewalidacyjno-wychowawczych w ramach istniejącej sali do zajęć ogólnych w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

19. Miejscowość: Parzno

Opis projektu: remont biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

20. Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis projektu: dostosowanie sali integracyjnej dla niepełnosprawnych i zdrowych dzieci w wieku 3-6 lat z przygotowaniem kącika czytelniczego w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

21. Miejscowość: Radomsko

Opis projektu: „Mała gardenia” – założenie ogródka przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku

22. Miejscowość: Radomsko

Opis projektu: wyremontowanie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu zielonego przy Świetlicy MOPS nr 3 w Radomsku

23. Miejscowość: Rozprza

Opis projektu: zaadaptowanie pomieszczenia na salę sportowo-rekreacyjną w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy

 

województwo mazowieckie

24. Miejscowość: Cierpięta

Opis projektu: ocieplenie budynku socjalnego w miejscowości Cierpięta

25. Miejscowość: Czersk

Opis projektu: stworzenie ścieżki edukacyjno-historyczno-przyrodniczej wzdłuż Jeziora Czerskiego -Pomnika Przyrody w miejscowości Czersk k. Góry Kalwarii

26. Miejscowość: Dębinki

Opis projektu: remont pomieszczenia oraz zakup sprzętu do siłowni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach

27. Miejscowość: Dębinki

Opis projektu: prace ogrodnicze i remontowe na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach, organizacja gry terenowej dla podopiecznych

28. Miejscowość: Ponikwia Duża

Opis projektu: remont remizy OSP w Ponikwi Dużej

29. Miejscowość: Warszawa

Opis projektu: wymiana oświetlenia oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Przedszkola nr 133 w Warszawie

 

województwo podkarpackie

30. Miejscowość: Jarosław

Opis projektu: zaadaptowanie pomieszczenia na zajęcia kulinarne i terapię zajęciową dzieci zdrowych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu

31. Miejscowość: Przeworsk

Opis projektu: stworzenie Sali Doświadczania Świata oraz prowadzenie zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku

32. Miejscowość: Rzeszów

Opis projektu: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. bł. Karoliny w Rzeszowie

 

województwo podlaskie

33. Miejscowość: Nowogród

Opis projektu: wyremontowanie i przystosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych

34. Miejscowość: Nowogród

Opis projektu: remont placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie

 

województwo pomorskie

35. Miejscowość: Żelazna

Opis projektu: wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Żelaznej, przeprowadzenie zajęć dla dzieci

 

województwo świętokrzyskie

36. Miejscowość: Górniki

Opis projektu: wymiana opraw żarowych oświetlenia oraz zabudowa naświetlacza metalhalogenowego w Szkole Podstawowej w Górnikach

37. Miejscowość: Sandomierz

Opis projektu: Wyposażenie klasopracowni w meble kuchenne oraz sprzęt AGD oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu

 

województwo warmińsko-mazurskie

38. Miejscowość: Giżycko

Opis projektu: wymiana wentylacji i odnowienie sali do hydroterapii w siedzibie PSOUU – Koło w Giżycku

 

województwo zachodniopomorskie

39. Miejscowość: Nowe Czarnowo

Opis projektu: zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie

40. Miejscowość: Nowe Czarnowo

Opis projektu: zaadaptowanie pomieszczenia na salę terapii sensorycznej w DPS w Nowym Czarnowie, w którym przebywa ponad 100 podopiecznych

PGE Obrót