PGE Obrót S.A. i Festiwal Muzyki Organowej

Podczas XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku melomani mogą podziwiać recitale organowe światowej sławy artystów. Sponsorem tego wydarzenia jest m.in. PGE Obrót S.A.

O randze Festiwalu może świadczyć fakt, że od 9. lat odbywa się on pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncerty odbywają się w leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów. Leżajskie organy wraz z Zespołem  Klasztornym wpisane są na Listę Narodowych Pomników Historii. To światowa perła baroku, bezcenny skarb polskiego dziedzictwa narodowego, który należy do jednych z najznamienitszych w Europie. Znaczenie Zespołu Klasztornego stale rośnie między innymi dzięki organizowanemu Festiwalowi.

Koncerty odbywać się będą do 25 sierpnia br., w każdy poniedziałek. W tym roku melomani będą mogli podziwiać recitale organowe m.in.: Józefa Serafina (dyrektor artystyczny festiwalu), Olgi Dmitrienko (Ukraina), Wolfganga Zerera (Niemcy), Karoliny Juodelyte (Litwa).

– Przygotowanie tak wielkiego Festiwalu, trwającego trzy miesiące i angażującego światowe sławy, nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów i darczyńców takich jak PGE Obrót. Bardzo dziękujemy – mówi Piotr Urban, burmistrz Leżajska.

Za szczególne wsparcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej PGE Obrót S.A. otrzymała w ubiegłym roku tytuł Mecenasa Kultury Leżajska.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.