Wolontariusze PGE

Ogrody, plac zabaw, prace remontowo-budowlane… To akcje społeczne, które zostaną zrealizowane przez wolontariuszy Polskiej Grupy Energetycznej. Firma zaproponowała pracownikom program, dzięki któremu najlepsze pomysły społeczników zostaną sfinansowane przez Spółkę.

Kapituła Programu Wolontariatu PGE „Pomagamy” spośród wielu zaproponowanych działań doceniła 9  projektów wolontariuszy PGE Obrót S.A., które zostaną dofinansowane w ramach I edycji konkursu. 

W Łodzi zorganizowane zostaną regaty kajakowe, konkursy sprawnościowe oraz wiedzy ekologiczno-krajoznawczej dla osób i rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, a jedno z łódzkich przedszkoli „wzbogaci się” o nowy ogród i plac zabaw.  W Muratynie wolontariusze zorganizują turniej sportowy dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W pomieszczeniu do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze szkoły z oddziałami integracyjnymi w Jarosławiu wykonane zostaną prace remontowo-budowlane. Podobny remont będzie miał miejsce w świetlicy wiejskiej w Bzezinie. W Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Laskach przygotowany zostanie ogród warzywny

Działania na rzecz schroniska dla zwierząt poprzez ocieplanie bud, prace porządkowe, opiekę nad zwierzętami podjęte będą w Lublinie.

Wolontariusze odnowią plac zabaw na terenie Ośrodka Kultury w Leżajsku. W ramach projektu dokonają renowacji sprzętów, a następnie odbędzie się impreza integracyjna dla społeczności lokalnej.

Na połowę lipca br. na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach  zaplanowane jest stworzenie ogrodu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia „Krok za krokiem”.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.