PGE Obrót S.A. dla edukacji i ekologii

„Bądź eko – segreguj odpady” – to ekologiczny konkurs zorganizowany przez spółkę „Stare Miasto-Park” w szkołach z terenu gminy Leżajsk. Akcję sponsorowała PGE Obrót S.A.

W tym roku odbyła się już III edycja tej edukacyjnej akcji. – Konkurs ma na celu budzenie wrażliwości ekologicznej i podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz gospodarki odpadowej. Cieszy fakt, że spółka PGE Obrót otwarta jest na takie działania i wsparła akcję finansowo – mówi  Marta Zajko, Prezes Zarządu spółki „Stare Miasto-Park” w Wierzawicach zajmującej się m.in. odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Konkurs polegał na zbiórce surowców wtórnych przez mieszkańców, a w szczególności uczniów okolicznych szkół. Każdego miesiąca spółka „Stare Miasto-Park” odbierała  worki z surowcami wtórnymi, które były przypisywane danej szkole, w każdej miejscowości.

Wszystkie odebrane surowce były odpowiednio ważone i ewidencjonowane. Po zsumowaniu, całość podzielono na liczbę uczniów w danej szkole, która wzięła udział w konkursie. Odpady zbierało 12 szkół z całej gminy. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Filialna w Maleniskach, zbierając aż 357,69 kg surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Ponadto, w szkołach organizowane były także zbiórki surowców. Uczniowie otrzymywali za to specjalne punkty. Najbardziej zaangażowani obdarowani zostali upominkami przez  PGE Obrót S.A. oraz „Stare Miasto-Park”.

– Tego rodzaju konkursy godne są naśladowania, ponieważ łączą ze sobą edukację z ekologią. PGE Obrót chętnie wspiera akcje, w które zaangażowani są uczniowie wrażliwi na dbałość o naturalne środowiska – mówi Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót S.A.Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.