Prudential: Cztery nowe umowy dodatkowe z ochroną na wypadek zachorowań i uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczyciel zwiększa zakres ubezpieczeń, wychodząc poza tradycyjne na polskim rynku polisy na wypadek poważnego zachorowania i zwiększając do 54 chorób zakres poważnych zachorowań, obejmowanych przez polisę. To samo ma miejsce w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu – lista możliwych urazów obejmuje aż 29 pozycji, zapewniając ubezpieczonemu jeden z najszerszych zakresów ochrony ubezpieczeniowej dostępnych na rynku, włączając w zakres zdarzeń  zarówno nieszczęśliwe wypadki jak i choroby. Sprzedaż nowych ubezpieczeń poprzedzona wywiadami z klientami i potencjalnymi nabywcami rozpoczęła się 26 maja.

Działający od ponad roku po powrocie na polski rynek Prudential rozszerzył portfel dostępnych ubezpieczeń, wprowadzając do swojej oferty  nowe umowy dodatkowe. Głównym powodem wprowadzenia tych produktów  ubezpieczeniowych jest chęć zapewnienia swoim dotychczasowym klientom i tym, którzy rozważają skorzystanie z oferty Prudential w Polsce, większego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co idzie w parze z hasłem ubezpieczyciela, deklarującego, iż „od 165 lat stara się robić więcej, bo dla niektórych może to znaczyć wszystko”.

Wprowadzenie nowych ubezpieczeń poprzedzone zostało  badaniami związanymi z obawami Polaków odnośnie zdrowia, a także analizą zachorowań w Polsce. Nie chcąc skupiać się wyłącznie na negatywnych skojarzeniach z polisami chroniącymi życie i zdrowie, Prudential  przeprowadził również wywiady z prawie 500 posiadaczami polis oraz osobami rozważającymi skorzystanie z oferty w najbliższej przyszłości, zadając im pytanie o pożądany kształt i zakres ochrony zarówno w odniesieniu do polis dotyczących wsparcia finansowego w przypadku poważnego zachorowania, jak i urazu, czy wypadku skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu. Myślą przewodnią wywiadów było poznanie oczekiwań klientów wobec polis, które mają zapewnić im największe poczucie ochrony.

„Jedną z zasad, w które głęboko wierzymy w Prudential  jest chęć robienia więcej niż inni. Z tego powodu postanowiliśmy wzmocnić ochronę ubezpieczeniową naszych obecnych klientów oraz tych, którzy rozważają zakup polisy w Prudential. Tradycyjna „antyrakowa” komunikacja ubezpieczeń nie jest w naszej ocenie ani wystarczająca, ani nie zawiera  treści niosących nadzieję, stąd rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania aż do 54 najczęściej występujących chorób. To właśnie wyróżnik naszych ubezpieczeń – prawdopodobnie najszerszy zakres ubezpieczenia dostępny na rynku.” ­– mówi Krzysztof Szypuła, dyrektor ds. rozwoju produktów w Prudential w Polsce. Prudential zidentyfikował dwie grupy chorób, które wywołują największy niepokój  klientów i przed których następstwami chcą się oni kompleksowo ochronić. Pierwsze to choroby sercowo-naczyniowe, w tym zawały oraz udary, postrzegane jako zagrożenie o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia oraz wszelkiego rodzaju nowotwory, które stały się niestety smutnym znakiem dzisiejszych czasów. „Wywiady z klientami oraz obserwacja stanu zdrowia Polaków były dla nas jasnymi wskazówkami co do zakresu ubezpieczenia w nowych produktach.” – dodaje Krzysztof Szypuła. W konstrukcji umów dodatkowych chroniących przed następstwami chorób wyróżnia się możliwość wypłaty świadczenia aż do wysokości 150% sumy ubezpieczenia z polisy. Rynkowym standardem jest świadczenie nieprzekraczające 100% sumy ubezpieczenia. Warunki naszej umowy przewidują również możliwość otrzymania kilku świadczeń bez wygaśnięcia umowy, co wyróżnia ofertę spośród innych ubezpieczeń. Prudential stosuje w umowach dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań tylko dwa rodzaje wyłączeń swojej odpowiedzialności – dobrowolny i świadomy udział w działaniach wojennych albo aktach terroru oraz próbę samobójczą lub umyślne samookaleczenie. W konsekwencji wraz z nową umową Prudential wprowadza również Umowę przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania. W sytuacji wystąpienia jednej z 41 poważnych chorób Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy, co zapewni ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość gromadzenia oszczędności. Przejęcie opłacania składek nie powoduje rozwiązania umowy dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania, co oznacza, że nawet w momencie kiedy Prudential opłaca składki klient wciąż może otrzymać świadczenie.

Analogicznie jak w przypadku ubezpieczeń dodatkowych zapewniających wsparcie w przypadku poważnego zachorowania, Prudential wprowadził do sprzedaży ubezpieczenia dodatkowe zapewniające wsparcie w przypadku wystąpienia poważnego uszczerbku . Wyróżnia się ono bardzo szerokim zakresem, obejmującym aż 29 przypadków uszczerbku na zdrowiu. Podobnie jak w przypadku poważnych zachorowań  wraz z nową umową Prudential wprowadza również Umowę przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku. W sytuacji wystąpienia jednego z 19 poważnych uszczerbków Prudential przejmie opłacanie składek do końca trwania umowy, co zapewni ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość gromadzenia oszczędności. Przejęcie opłacania składek nie powoduje rozwiązania umowy dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania, co oznacza, że nawet w momencie, kiedy Prudential opłaca składki klient wciąż może otrzymać świadczenie.

„Jesteśmy przekonani, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków wzrosła na tyle, że coraz częściej przeglądają oni ofertę towarzystw ubezpieczeniowych w poszukiwaniu ubezpieczeń zapewniających wsparcie w przypadku wystąpienia urazów i związanego z nimi uszczerbku na zdrowiu. Jeden z największych zakresów ochrony zdecydowanie podnosi komfort psychiczny w codziennej aktywności życiowej naszych klientów.” – dodaje Agnieszka Rowińska, menedżer ds. rozwoju produktów w Prudential w Polsce. Ubezpieczenie na wypadek poważnego uszczerbku na zdrowiu zapewnia środki, które klient może  przeznaczyć np. na sfinansowanie rehabilitacji lub zakup artykułów medycznych. Wypłata świadczenia zapewnia zatem wsparcie klientom w przypadku, gdy poważny uszczerbek na ich zdrowiu spowoduje trwałą lub tymczasową niezdolność do wykonywania pracy zawodowej na dotychczasowym stanowisku.

Ubezpieczyciel, mając na względzie możliwie najprostszą komunikację nowych ubezpieczeń, przygotował dwa osobne mini-serwisy internetowe, w których prezentowane są ubezpieczenia dodatkowe wraz z klarownymi przykładami działania polisy. Odnośniki do serwisów to http://prudentialczasnazdrowie.pl/powazne-zachorowanie/ dla ubezpieczeń kompleksowej ochrony zdrowotnej oraz http://prudentialczasnazdrowie.pl/powazny-uszczerbek/ odpowiednio ubezpieczeń od następstw uszczerbku na zdrowie. Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych Prudential opracował przewodnik po umowach dodatkowych, dostępny w postaci pliku do pobrania pod adresem: http://www.prudential.pl/documents/10180/123736/Przewodnik+po+umowach+dodatkowych+Prudential

Umowy dodatkowe przewidziane są dla klientów posiadających już Premiopolisy lub ubezpieczenie ochronne w Prudential, albo zamierzających je kupić. Jako opcja dodatkowa nie mogą być zawarte bez posiadania umowy głównej. Sprzedaż nowych ubezpieczeń rozpoczęła się 26 maja.

Kontakt dla mediów:
Damian Ziąber
Tel. 502 591 655
E-mail: damian.ziaber@prudential.pl


Prudential prowadzi działalność w Polsce od marca 2013 r.; jest częścią założonej w 1848 r. brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej. Towarzystwo oferuje rozwiązania, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową połączoną z możliwością oszczędzania na dowolny cel. Flagowym produktem Prudential jest unikalne na polskim rynku ubezpieczenie na życie „Premiopolisa”, pozwalające na zaplanowanie przyszłości finansowej i pomnażanie oszczędności przy jednoczesnym zabezpieczeniu klientów w razie np. poważnej choroby. Prudential konsekwentnie rozwija swoją ofertę produktową, wprowadzając do niej szereg umów dodatkowych, zabezpieczających klientów finansowo na wypadek poważnego zachorowania albo poważnego uszczerbku na zdrowie. Prudential współpracuje obecnie z siecią ponad 570 konsultantów ds. planowania finansowego i planuje, że do 2015 roku będzie ich około  tysiąca , a docelowo – ok. 3 tys.  Konsultanci działają w 15 oddziałach w największych miastach w Polsce, docelowo Prudential chce otworzyć 25-30 swoich oddziałów. Prudential zadeklarował inwestycje w wysokości 150 mln zł w ciągu pierwszych trzech lat od chwili powrotu na polski rynek. Środki zostaną przeznaczone na  rozwój sieci współpracowników i infrastruktury. Firma w ramach przypomnienia o swojej przedwojennej obecności wsparła produkcję filmu „Warszawa 1935”, ukazującego piękno przedwojennej Warszawy.
W marcu 2014r. Prudential zaprezentował historie spadkobierców posiadaczy przedwojennych polis, wystawionych przez firmę za czasów II Rzeczpospolitej; firma do dzisiaj poszukuje spadkobierców polis wystawionych w Polsce przed II wojną światową. Motto Prudential to:  
„Od 165 lat staramy się robić więcej niż inni, bo dla kogoś może to znaczyć wszystko.”
INTERNET: strona oficjalna www.prudential.pl , profil na Facebook’u: https://www.facebook.com/CzasNaPrzyszlosc?ref=ts&fref=ts , zakładka dotycząca wszystkich umów dodatkowych: http://www.prudential.pl/wybierz-umowe-dla-siebie