FERRO – dobre wyniki i stabilna pozycja na ciągle trudnym rynku

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO po trzech kwartałach 2013 roku wyniósł 17,4 mln zł wobec 13,4 mln zł uzyskanych rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 208,1 mln zł wobec 213,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.  EBITDA osiągnęła poziom 28,9 mln zł i jest to wzrost o 21,8%. Marża EBITDA wzrosła z 11,1 % do 13,9%.

Trzeci kwartał upłynął pod znakiem dalszej poprawy koniunktury – Grupa zwiększyła przychody o 7,6% w odniesieniu kwartał do kwartału. Lekkie ożywienie na rynkach naszej działalności spowodowało wyhamowanie spadku przychodów, który, po trzech kwartałach 2013 roku wynosi już tylko – 2,7%  – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu.

Władze Spółki neutralnie oceniają obecną koniunkturę na rynku. Byliśmy przygotowani na większe spadki sprzedaży. To, że udało nam się dojść do zadowalających wyników zawdzięczamy obranej strategii biznesowej – optymalizacji produkcji i zakupów – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu.

Oprócz działań podjętych przez Spółkę na poprawę wyników ma wpływ stabilny kurs dolara amerykańskiego i cen surowców.

Od 2012 roku sukcesywnie maleje poziom zadłużenia Grupy mierzony wskaźnikiem:
zadłużenie netto do EBITDA. W ostatnim kwartale 2013 i w 2014 roku będziemy dążyli do utrzymania tendencji dalszego spadku kosztów finansowych, związanych z obniżaniem zadłużenia – mówi Artur Depta, Wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse.

Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. Po trzech kwartałach br. rynek polski stanowił 47%, rynek czeski 29%, słowacki 8% i rumuński 7% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz zawory (33%).

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)