Automatyzacja daje rozwój

Z analizy instytutu Oxford Economics i firmy doradczej Ernst & Young wynika, że choć PKB Polski w roku 2013 wzrośnie tylko o 1,5%, to  analitycy Oxford Economics wciąż zaliczają Polskę do grona tzw. rynków szybkiego wzrostu – czyli 25 krajów, które w najbliższych latach będą napędzały światową gospodarkę. Czy polskie firmy produkcyjne są na to gotowe?

Podstawą dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawna wymiana danych wewnątrz organizacji, podniesienie wydajności produkcji oraz redukcja kosztów. Tymczasem, jak pokazują wyniki raportu „Systemy Raportowania Wskaźnika OEE” przygotowanego przez firmę ASTOR, dostawcę rozwiązań biznesowych oraz usług podnoszących efektywność i konkurencyjność firm w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze – aż co piąta firma w Polsce z wynikami poniżej 300 mln nie inwestuje w automatyzację, a tylko 16 proc. firm zainwestowało w system MES wspierający procesy produkcyjne.

Systemy MES (Manufacturing Execution System) pozwalają firmom produkcyjnym na szybki dostęp do rzetelnych informacji o szczegółach aktualnie realizowanych i już zrealizowanych zleceń produkcyjnych i zapewniają śledzenie procesów produkcyjnych w obszarach: przebiegu produkcji, wydajności maszyn oraz jakości produkcji. Dane produkcyjne gromadzone w sposób automatyczny w systemach klasy MES gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji, a następnie mogą zostać wykorzystane do podniesienia efektywności istniejących zasobów oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

„Rodzime firmy produkcyjne znalazły w ostatnim czasie źródło swojego wzrostu w ekspansji międzynarodowej, gdzie spotykają się na polu „bitwy” biznesowej z międzynarodowymi korporacjami. W takim pojedynku niezbędne są: elastyczność produkcyjna, którą osiągają dzięki automatyzacji oraz przejrzystość procesów biznesowych w produkcji, która jest gwarantowana przez wykorzystanie systemów informatycznych klasy MES” – komentuje Jarosław Gracel, Dyrektor ASTOR Consulting.

Zarządzanie produkcją jest jednym z podstawowych procesów pozwalającym na wprowadzenie wysokiej dyscypliny wytwarzania. Implementacja tej funkcjonalności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zapewniona poprzez  Wonderware MES Operations, pozwala m.in. na redukcję liczby gotowych wyrobów kierowanych do poprawy, zwiększenie zysku poprzez stabilizację procesu oraz zmniejszenie kosztów materiałowych, utrzymanie jakości na wysokim poziomie poprzez zarządzanie procedurami i eliminację błędów popełnianych przez operatorów oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej, a tym samym szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Zarządzanie wydajnością pozwala na monitorowanie oraz analizę wydajności poszczególnych maszyn oraz całych linii produkcyjnych poprzez raportowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), mierzącego straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach (nieplanowanych przestojów, niezgodnej z wymaganiami jakości oraz wydłużonym czasem cyklu pracy maszyny). Wskazuje on poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny. Implementację tej funkcjonalności zapewnia Wonderware MES Performance, ułatwiający zakładom produkcyjnym gromadzenie dokładnych i krytycznych, z punktu widzenia wydajności, danych z poszczególnych urządzeń. Dane te są następnie wykorzystywane w celu zwiększania zdolności produkcyjnych.

Dzięki Wonderware Performance, osoby zarządzające wydajnością produkcji oraz operatorzy mogą redukować wydatki kapitałowe, poprawiać wykorzystanie zasobów, zwiększać efektywność istniejących zasobów oraz wdrażać najlepsze praktyki produkcyjne.

Celem wdrożenia wskaźnika OEE opartego na systemie automatycznego gromadzenia danych jest zwiększenie wydajności – poprzez wykorzystanie potencjału posiadanego parku maszynowego. Tymczasem z wspomnianego raportu firmy ASTOR wynika, że tylko 19 proc. ankietowanych firm  wylicza wskaźnik OEE w sposób automatyczny.

Zarządzanie jakością dzięki modułowi Wonderware MES Quality pozwala na nadzór w czasie rzeczywistym nad parametrami jakościowymi realizowanej produkcji. Możliwości systemu skupiają się na zarządzaniu i monitorowaniu w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych wytwarzanych produktów.  Oprogramowanie pozwala na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem jakością, dostarczając rozwiązania do mierzenia zgodności produktów z obowiązującymi normami oraz rejestrowania w czasie rzeczywistym odchyłek od specyfikacji, dzięki czemu możliwe jest sukcesywne eliminowanie marnotrawstwa wynikającego ze złej produkcji.

„Rok 2013, stojący pod znakiem obniżonego popytu na dobra oferowane przez firmy produkcyjne, wydaje się być dobrym okresem na inwestycje w systemy klasy MES, dzięki którym koszty produkcji mogą zostać zredukowane nawet o 15%, a efektywność linii produkcyjnych – zwiększona o kilka, kilkanaście procent. Firmy, które zainwestują w podniesienie efektywności swojej produkcji, będą także mogły szybciej sprostać wymaganiom konsumentów w momencie ożywienia gospodarki” – komentuje Arkadiusz Rodak, Menedżer Produktu Wonderware MES w firmie ASTOR.

Więcej informacji: www.astor.com.pl/efektywnosc | www.astor.com.pl/raportOEE

Materiał firmy ASTOR opracowany na podstawie:
– Raportu „Systemy Raportowania Wskaźnika OEE”, opracowanego przez firmę ASTOR na podstawie danych zebranych od 170 uczestników III Otwartej Konferencji LEAN Manufacturing w Poznaniu; kwiecień 2013 r.    
– danych opublikowanych przez firmę doradczą Ernst & Young; maj 2013Firma ASTOR jest dystrybutorem produktów automatyki, dostawcą rozwiązań biznesowych oraz usług, które wspierają podnoszenie efektywności i konkurencyjności Klientów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze. Systemy dostarczane przez ASTOR pozwalają na obniżanie kosztów produkcji oraz kosztów energii, zwiększając tym samym konkurencyjność firm na rynkach: krajowym i międzynarodowym. Jest to spółka z polskim kapitałem, z centralą w Krakowie, posiadająca 7 oddziałów na terenie całej Polski. ASTOR reprezentuje na terenie Polski światowych dostawców automatyki, tj. GE Intelligent Platforms, Invensys Wonderware, Kawasaki Robotics, EPSON, Horner APG i Satel Oy.

ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych, siedmiokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu” oraz laureatem prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie:  www.astor.com.pl .

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)