PGE Obrót S.A. zaopatrzy w energię Poznań i okolice

Aż 37 podmiotów gospodarczych i samorządowych z Poznania i okolic  podpisało z PGE Obrót S.A. umowę na zakup energii elektrycznej.  Oznacza to dwukrotny wzrost w tym regionie liczby tzw. punktów poboru energii należących do firm i instytucji, które skorzystały z oferty tej Spółki.

Organizatorem i zamawiającym przetarg był Urząd Miasta Poznania, który  kupuje – w ramach grupy zakupowej  –   energię elektryczną od PGE Obrót S.A. od 2012 r. Tym razem do przetargu dołączyły jeszcze ościenne miasta i gminy.

– Spośród 6 ofert wybraliśmy najkorzystniejszą, czyli ofertę PGE Obrót S.A. Nie bez znaczenia jest też fakt, że  PGE Obrót S.A., spółka z którą współpracujemy prawie dwa lata, jest sprawdzonym partnerem dla obsługi tak dużej grupy zakupowej – mówi Wiesław Kalina, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Poznaniu.

Obecni oraz nowi klienci z grupy zakupowej kontrakt na zakup energii podpisali do końca 2014r. Wolumen  wynosi ok. 270 GWh., czyli w porównywalnym okresie sprzedaży jest wyższy o 35 proc. od tego, który Poznań zakontraktował z PGE Obrót  S.A. prawie dwa lata temu..

Energia będzie sprzedawana dla Poznania oraz ościennych miast i gmin na potrzeby m.in.: oświetlenia ulicznego, szpitali, szkół, ośrodków kultury, straży pożarnej, spółek infrastrukturalnych. W sumie zakupiona energia popłynie w ponad 2 700 punktach poboru.

– Wygrany przetarg jest dowodem na to, że nasza Spółka ma bardzo konkurencyjną ofertę – mówi Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót S.A. – Nasi Klienci dostrzegają również to, że staramy się rozumieć ich potrzeby i dostosowywać nasze oferty do indywidualnych oczekiwań. Dotyczy to zarówno dużych odbiorców, jak i instytucji oraz małych i  średnich firm – dodaje.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.