CELSA ponownie wybrała PGE Obrót S.A.

Huta CELSA z Ostrowca  Świętokrzyskiego będzie kupować energie elektryczna od PGE Obrót S.A. Kontrakt podpisano na dwa lata. 

CELSA jest jednym z trzech czołowych producentów prętów żebrowanych w Polsce. Huta kupuje prąd od PGE Obrót S.A. już od kilku lat.

– To bardzo ważne, że kolejne duże i renomowane przedsiębiorstwo na polskim rynku, ponownie wybrało  naszą ofertę i usługi – mówi Pawel Prządka, Prezes PGE Obrót S.A. – Tak duże zaufanie do naszej Spółki wynika m.in. z tego, ze dbamy o to, aby dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapewnić mu wysoka jakość usług posprzedażowych – dodaje.

CELSA będzie kupować od PGE Obrót S.A. energię elektryczna w latach 2014 i 2015. Spodziewany wolumen sprzedaży w ciągu jednego roku wyniesie prawie 1 TWh.

Kontrakt zawarty jest w oparciu o indeks giełdowy, Taka propozycja zakupu energii elektrycznej jest jedną z ofert proponowanych przez PGE Obrót S.A. To sprawia, że to klient w dużej mierze decyduje o końcowej cenie energii.

Dlaczego huta wybrała PGE Obrót S.A.?

– Podpisaliśmy kolejny kontrakt, ponieważ PGE Obrót S.A. to wiarygodna Spółka odgrywająca poważną rolę na rynku sprzedaży energii elektrycznej, która zaoferowała nam najbardziej dostosowaną do naszej specyfiki pracy ofertę sprzedaży – mówi  Andrzej Przygoda, Manager ds. Infrastruktury Sieci Elektroenergetycznych huty CELSA.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.