EBITDA 18 mln zł – dobry wynik na trudnym rynku

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 10,4 mln zł wobec 7,2 mln zł uzyskanego rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 129 mln zł wobec 140,3 mln zł w poprzednim roku.  EBITDA osiągnęła poziom 18 mln zł, wzrost o 18,8%, marża EBITDA wzrosła do 14%.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W pierwszym półroczu br. rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 31%, słowacki 8% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (59%) oraz zawory (31%).

18 mln zł EBITDA wypracowane w pierwszym półroczu 2013 jest efektem głównie optymalizacji procesów wewnętrznych. Przy słabszych przychodach tym ważniejsze jest optymalne zarządzanie klientami i portfolio produktów, co pozwala osiągać zadowalające wskaźniki na wszystkich poziomach – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

W drugim kwartale widzimy lekką stabilizację koniunktury. O ile w pierwszym kwartale spadek przychodów wyniósł 9%, to w drugim kwartale 7,5% co wynika z negatywnych tendencji kursów walut, a także słabego rynku zwłaszcza w Polsce i Czechach.

W 2013 roku oczekujemy dalszego spadku kosztów finansowych, związanego z obniżaniem zadłużenia Grupy i spadkiem stóp procentowych – powiedział Artur Depta, Wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Ziobro
agnieszka.ziobro@ferro.pl
+48 12 25 62 176


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo-logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., NOVASERVIS spol. s.r.o. oraz NOVASERVIS FERRO Group SRL (dawniej NOVASERVIS Romania SRL). W  ramach Grupy FERRO S.A. rozpoczęła działalność nowo utworzona spółka Novaservis FERRO SK s.r.o. z siedzibą w Senica, w Republice Słowackiej przeznaczona do dystrybucji produktów Grupy na rynku słowackim.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 20 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm – producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)