Ceramika Paradyż z nagrodą im. Henryka Grohmana

W dniu 8 lipca na terenie zrewitalizowanej fabryki Ludwika Grohmana w Łodzi, wręczono Nagrody im. Henryka Grohmana – najznamienitszego łódzkiego donatora sztuki.

W kategorii „Inwestor – mecenas” za wspieranie Festiwalu Design’u w Łodzi i współpracę z łódzką Akademią Sztuk Pięknych uhonorowano Ceramikę Paradyż. Wyróżnienie odebrał Łukasz Kardas, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż. Organizatorem wydarzenia była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Promowanie polskiej kultury i sztuki to jedno z kluczowych działań Ceramiki Paradyż w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Sześć lat temu zaangażowaliśmy się w początkujący wtedy Łódź Design Festival, który w zamyśle organizatorów miał stać się międzynarodowym wydarzeniem promującym polskich artystów i region łódzki – mówi Łukasz Kardas, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż. Dzisiaj festiwal jest wizytówką polskiego wzornictwa i Łodzi, w kraju, jak i na świecie. Takie wydarzenia mają ogromne znaczenie dla promowania regionu łódzkiego, co potwierdza przyjęta przez Urząd Marszałkowski, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2013, w której to właśnie design i innowacje są wskazywane, jako kluczowe wyróżniki Łodzi – dodaje Kardas.

Nagrody im. Henryka Grohmana zostały przyznane po raz drugi. Docelowo, inwestorzy ŁSSE planują zainicjować powstanie fundacji Mecenasów Kultury, którzy podobnie jak jej patron, prowadzą aktywne działania na rzecz kultury i sztuki. W czasie poniedziałkowej uroczystości, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wręczył inwestorom siedem zezwoleń na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nastąpiło również oficjalnie otwarcie zrewitalizowanej XIX-wiecznej fabryki Ludwika Grohmana, w której nową siedzibę ma Strefa.

Zapraszamy na www.paradyz.com


fot.:  Iwona Śledzińska-Katarasińska, Łukasz Kardas

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX)