Nadzór nad wytwarzaniem konstrukcji dla baterii koksowniczej

Od grudnia 2012 do marca br. jednostka TUV NORD Polska nadzorowała wytwarzanie konstrukcji dla baterii koksowniczej.
Usługa jest dla nas nowa, ponieważ wykonujemy ją pierwszy raz dla tak dużego klienta jakim jest  Muttenwerke Krupp  Mannesmann w Duisburgu. Firma ta poprzez podwykonawców, m.in. GMStahlban, dotarła do nas a nadzór nad wytwarzaniem konstrukcji dotyczył nadzoru kilku aspektów:

– dotrzymania wymagań technicznych i jakościowych klienta,
– kontroli wymiarowej elementów konstrukcyjnych,
– nadzoru personelu badań niszczących,
– kontroli protokołów badań nieniszczących,
– kontroli powierzchni przed malowaniem i po śrutowaniu,
– kontroli wizualnej elementów konstrukcyjnych,
– nadzoru terminów produkcji i badań (z protokołem w języku niemieckim i dokumentacją fotograficzną).

Ciekawa w tym projekcie jest wielkość samego przedsięwzięcia, ponieważ bateria składa się z ok. 70 pieców koksowniczych o wymiarach ok. 8 metrów wysokości  na ok. 18 metrów szerokości.  Ilość konstrukcji przeznaczonej na to urządzenie to ponad 800 ton stali, z czego my  sprawdziliśmy podczas nadzorów ponad 550.

W nadzorze w Mostostalu Częstochowa uczestniczył Rzeczoznawca Dariusz Nowak. 

Dariusz  Nowak– To nasze pierwsze bardzo ciekawe doświadczenie w tym zakresie. Podczas naszego nadzoru współpracowaliśmy  z HKM, UDT i GM Stahlbau. Ze względu na wysokie wymagania w zakresie ochrony  antykorozyjnej , mieliśmy również kontakt z przedstawicielem z Instytutu Budowy Konstrukcji Stalowych z Lipska. To dla nas  dodatkowa okazja do  zdobycia  doświadczenia. Dzięki temu utwierdziliśmy się w przekonaniu, że ważne jest, aby zapewnić wysokiej jakości wykonanie powłok antykorozyjnych. Było to bardzo ciekawe zadanie.

Jak dodaje Paweł Kaczmarek, Dyrektor Działu Technicznego TNP – Ten interesujący zakres pracy  i wysokie wymagania  jakościowe wynikają z parametrów pracy baterii koksowniczych.   Dla przypomnienia – produkcja koksu w tych bateriach polega na ogrzewaniu węgla bez dopływu tlenu do temperatury 1200 st. C.  Aby nie doszło do wybuchów czy pożarów nadzór nad wykonaniem baterii koksowniczych musi być bardzo szczegółowy i staranny, stąd wysoka odpowiedzialność osób, wykonujących tą czynność.   

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)