Bezpieczeństwa nigdy za wiele – inteligentne sterowanie z ASTORem

Wszystko, co dobre, szybko się kończy… Nawet rok akademicki 🙂 , a z nim tegoroczny cykl seminariów z ASTORem na AGH. W środę, 13 czerwca, odbyło się ostatnie spotkanie, podczas którego poruszona została tematyka inteligentnych systemów sterowania. Partnerami inicjatywy Mocy technologii na AGH są Katedra Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej i Koło Naukowe INTEGRA.

Systemy sterowania muszą być jak idealny kandydat do pracy: inteligentne i godne zaufania. Nieplanowane przestoje w zakładach produkcyjnych stanowią, podobnie jak niewykwalifikowana kadra, bardzo duże zagrożenie dla przedsiębiorstwa, narażając je na spadek wydajności i rentowności. Jak sprostać takiemu wyzwaniu?

Podczas ostatniego z zaplanowanego cyklu spotkań z mocą technologii, studenci mieli okazję zapoznać się z budową systemów sterowania wysokiej dostępności na przykładzie realnych wdrożeń.

„Jak zredukować nieplanowane przestoje do 5 minut rocznie? Jak minimalizować straty, powstałe wskutek przestojów? Z tymi pytaniami będą musieli się wkrótce zmierzyć studenci automatyki, rozpoczynający pracę w zawodzie. A w branży ważne są liczby.

W rękach przyszłych inżynierów będzie spoczywało bezpieczeństwo i niezawodność wdrażanych aplikacji. Warto więc wiedzieć, czym są układy redundantne dla produkcji i jak je wykorzystywać.” – powiedział prowadzący wykład Łukasz Mąka, specjalista ds. systemów sterowania w firmie ASTOR.

Podczas seminarium zaprezentowane zostało także sterowanie wahadłem odwróconym z wykorzystaniem układu wysokiej dostępności.

To jednak nie wszystko. Który student nie zastanawiał się, czy nie próbować swoich sił w pracy za granicą? Ale jak to wygląda? Czy dam radę? Co mnie czeka? Jakich wiadomości potrzebuję?  O możliwościach i wyzwaniach pracy u globalnego producenta układów sterowania maszyn – firmie Horner, opowiedział Grzegorz Makuch – Praktykant ASTOR Roku 2011, który w nagrodę za wzorową pracę odbył staż u jednego z dostawców ASTORa – w Irlandii.


ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)