Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie wdrożyły nowoczesny system monitoringu sieci

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie obsługują gospodarkę wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty. Przedsiębiorstwo jest jednym z trzech beneficjentów projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”.  W ramach programu unijnego, został wykonany system monitoringu i wizualizacji obiektów, z użyciem rozwiązań z oferty ASTOR. Inwestycję umożliwiły dotacje ze środków unijnych w ramach zrealizowanego projektu o łącznej wartości 100 milionów EURO.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie powstały w wyniku konsolidacji kilku zakładów samorządowych, zajmujących się obsługą gospodarki wodno-ściekowej w obszarze 8 gmin dorzecza Parsęty.

Największe wyzwanie dla realizacji przedsięwzięcia stanowił więc zasięg terytorialny, jaki miał objąć system oraz wymagające ukształtowanie terenu. System monitoringu zbudowano w oparciu o platformę systemową Wonderware i Wonderware Historian z oferty firmy ASTOR. Stacje dyspozytorskie wyposażono w InTouch 10.0, a do raportów użyto Active Factory. Obecnie, dzięki zrealizowanemu projektowi, monitoringowi podlegają 392 obiekty, w tym: przepompownie ścieków główne i sieciowe, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Ogółem Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie zarządza 636 obiektami.

Wdrożenie, przy wsparciu technicznym świadczonym przez dostawcę rozwiązań – firmę ASTOR, przeprowadziła firma EkoWodrol z Koszalina – Srebrny Partner ASTOR.

Waldemar Godzieba, Wiceprezes Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Białogardzie, podsumowuje: „Na realizacji projektu „Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” skorzystali wszyscy. Wdrożenie umożliwiło dostawę wody i odbioru ścieków z obszarów rozwijających się. Zwiększenie ilości dostarczanych ścieków do niedociążonych oczyszczalni wpłynęło też na poprawę wydajności i mocy przerobowych oczyszczalni z 40 aż do 70%.

Polepszeniu uległa przede wszystkim jakość dostarczanej mieszkańcom wody – całe 100% wody uzyskuje jakość normatywną. Dzięki wdrożeniu wyeliminowano całkowicie problem braku dostaw wody dla mieszkańców oraz znacząco zmniejszono jej straty.”

Przedsiębiorstwo pomnożyło dochody o zyski pochodzące z odbioru ścieków od mieszkańców obszaru objętego inwestycją.  Monitoring energetyczny i automatyzacja diametralnie skróciły czas diagnozowania i usuwania awarii, nie spowodowało redukcji zatrudnienia, a tylko korzystnie wpłynęło na standard i warunki pracy pracowników.

Waldemar Godzieba dodaje: „Realizacja inwestycji ma też swój aspekt ekologiczny. Dzięki eliminacji niekontrolowanych zrzutów ścieków do odbiorników, amatorzy bogato występujących w Parsęcie ryb łososiowatych, mogą spokojnie oddać się swojemu hobby, bez obaw o skażenie.”


O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

O projekcie
Projekt „Zintegrowana Gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” powstał na wniosek Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty, którego zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Celem inwestycji było oczyszczenie wszystkich wód zlewających się do rzeki Parsęty. Realizacja projektu uzależniona była od zintegrowanej współpracy wielu podmiotów. RWiK Białogard, jako jeden z trzech beneficjentów projektu – obok Kołobrzegu i Szczecinka, miał za zadanie wykonanie nowych i modernizację już istniejących obiektów i sieci wodno-kanalizacyjnej  gminach: Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Połczyn Zdrój, Rąbino, Tychowo.

O EkoWodrol:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. w Koszalinie powstało w 1992 roku, jednak tradycje firmy sięgają 1959 r. Od wielu lat z powodzeniem świadczy usługi na terenie zachodniej północnej Polski, stale umacniając swoją pozycję. Jest specjalistycznym, liczącym się w regionie wykonawcą obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, technologii uzdatniania wody  oczyszczania ścieków, a także instalacji wewnętrznych i sieci technologicznych oraz obiektów melioracyjnych i hydrotechnicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)