Ponad 220 mln zł na inwestycje w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie

Modernizacja Wydziału Chemicznego w koksowni, w której aktualnie trwa rozruch instalacji oczyszczania gazu koksowniczego, budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w tym zakładzie, wymiana nagrzewnic wielkiego pieca i zakup nowych kadzi torpedo – to tylko niektóre z inwestycji realizowanych w tym roku w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland. Dzięki nim proces produkcyjny stali będzie bardziej przyjazny dla środowiska, efektywny kosztowo, a także bezpieczniejszy.

„Przeprowadzając liczne inwestycje w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie, mieliśmy na celu nie tylko produkcję najwyższej jakości stali, spełniającej międzynarodowe normy, ale kontynuowaliśmy starania, by ciągle obniżać nasz wpływ na środowisko naturalne. Mimo niewątpliwie trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazł się przemysł stalowy, nie zaniechaliśmy inwestycji. Dziś jesteśmy z nich dumni i wierzymy, że to one gwarantują nam utrzymanie konkurencyjności i determinują naszą wiodącą pozycję na rynku. Od 2004 roku ArcelorMittal zainwestował w Polsce ponad 4,5 mld zł. Zamierzamy ten proces kontynuować w kolejnych latach” – powiedział Jacek Woliński, dyrektor oddziału ArcelorMittal Poland w Krakowie.

Modernizacja koksowni o wartości 100 mln zł…
W styczniu dobiegła końca największa inwestycja realizowana od ubiegłego roku w krakowskiej hucie – budowa instalacji oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w trakcie produkcji koksu. Przestarzała, arszenikowo-sodowa technologia oczyszczania gazu z siarkowodoru i amoniaku została zastąpiona nowoczesną metodą amoniakalną. W wyniku jej wykorzystania powstanie siarka o niemal stuprocentowej czystości, która stanie się produktem handlowym. Nowa hermetyczna instalacja, o wartości ponad 100 mln zł, znacząco przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości na większości energochłonnych urządzeń. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i metod diagnostyki parametrów procesowych zagwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Z kolei zastosowanie nowego sposobu oczyszczania gazu pozwoli wyeliminować z procesu produkcji liczne substancje niebezpieczne, a także zredukuje ilość powstających w procesie technologicznym odpadów.

… i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków za 24 mln
Drugim etapem modernizacji koksowni w Krakowie jest rozpoczęta w styczniu 2012 r. budowa biologicznej oczyszczalni o mocy przerobowej 40 m3 ścieków procesowych na godzinę. Zostanie ona oddana do użytku jesienią tego roku. Nowa instalacja, spełniająca  wymogi środowiskowe i wymagania najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Techniques), będzie dostosowana do aktualnych parametrów produkcji i dopasowana do wymagań otwieranej właśnie instalacji oczyszczania gazu koksowniczego.

Nagrzewnice za ponad 50 mln zł
Pod koniec 2011 roku rozpoczął się projekt budowy nowych nagrzewnic nr 3 i 4 podgrzewających dmuch do wielkiego pieca, które zastąpią nagrzewnice starszego typu. Wymiana nagrzewnic wraz z osprzętem i instalacją elektryczną pozwoli podnieść temperaturę dmuchu do ponad 1 200?C i zwiększyć ilość wdmuchiwanego do wielkiego pieca pyłu węglowego. Dzięki temu wzrośnie efektywność produkcji. Instalacja nowych nagrzewnic przełoży się także na korzyści dla środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji tlenku i dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Dodatkowo, nowa instalacja będzie spełniała najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

40 mln zł na kadzie torpedo
Część surowcową krakowskiej huty zasili dziewięć nowych kadzi torpedo, które przewozić będą surówkę żelaza z wielkiego pieca do stalowni. Zastąpią one kadzie surówkowe typu otwartego. Zamknięte kadzie torpedo znacznie zmniejszą straty ciepła podczas transportu, a tym samym wyeliminują konieczność dodatkowego podgrzewania surówki na stalowni. To pozwoli znacznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Kadzie torpedo są już wykorzystywane w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

Realizacja tego projektu inwestycyjnego wymaga również dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego modelu transportu. Wartość całej inwestycji przekracza 40 mln zł.

8 mln zł na wyciszanie źródeł hałasu
W ubiegłym roku ukończony został projekt wyciszania czternastu najbardziej znaczących źródeł hałasu w krakowskiej hucie, opracowany we współpracy ze specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej. Inwestycja ta zyskała już uznanie ekspertów – w 2011 roku Polska Izba Ekologii wyróżniła ją Ekolaurem.

ArcelorMittal Poland (press box)