Nowe Ogrody powstaną w Nowej Hucie

Przy zaangażowaniu Ośrodka Kultury im. C. K . Norwida oraz ArcelorMittal Poland dobiegł końca konkurs na lokalizację ogrodów w ramach projektu Ogrody Nowej Huty, realizowanego pod patronatem lokalnych władz. Jury zdecydowało, że Ogrody Nowej Huty powstaną na terenie przy budynkach komunalnych w Ruszczy przy ul. Jeziorko 42c oraz na terenie zielonym przy nowym bloku na osiedlu Piastów65.

Projekt społeczny Ogrody Nowej Huty, zainicjowany przez ArcelorMittal Poland i Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida na początku 2011 r., zakłada tworzenie w dzielnicach nowohuckich dostępnych i przyjaznych terenów zielonych dla mieszkańców. Do połowy kwietnia specjalnie powołane grupy społeczne nadsyłały propozycje lokalizacji ogrodów, które następnie poddawane były ocenie jury. Duże znaczenie miała dostępności terenu, jego powierzchnia i deklarowany wkład własny grupy społecznej w zakup m.in. sadzonek. Większość decydujących o wyborze najlepszych propozycji stwierdziła, że najpełniej w misję projektu Ogrody Nowej Huty wpisuje się teren przy budynkach komunalnych w Ruszczy przy ul. Jeziorko 42c oraz teren zielony przy nowym bloku na osiedlu Piastów 65. W skład jury wchodzili przedstawiciele dzielnic nowohuckich, ArcelorMittal Poland oraz Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida.

Kolejnym etapem projektu będą konsultacje z wybranymi grupami społecznymi w celu poznania ich wizji i życzeń wobec zielonych terenów. Na tej podstawie zostanie stworzony projekt zagospodarowania oraz plan pielęgnacji. Mieszkańcy z pomocą wykwalifikowanego ogrodnika jeszcze w tym roku dokonają także nasadzeń.

Udział ArcelorMittal Poland w projekcie Ogrody Nowej Huty wpisuje się w politykę naszej firmy, która poza globalną dbałością o środowisko naturalne w procesach produkcji, troszczy się również o zrównoważony rozwój życia społeczności lokalnych – powiedziała Jolanta Malicka, Eko-Ambasador ArcelorMittal Poland.

Jest to projekt społeczny i jesteśmy w pełni przekonani, iż przyczyni się do integracji społeczności lokalnej Nowej Huty. Będziemy współpracować z mieszkańcami Nowej Huty, z wszystkimi Radami Dzielnic nowohuckich i podmiotami, które zechcą włączyć się w nasze przedsięwzięcie – dodaje Elżbieta Urbańska – Kłapa z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.  

Więcej informacji o projekcie Ogrody Nowej Huty można znaleźć na stronie www.ogrodynh.pl . Projekt jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu agd i transportowego.

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4 mld zł w technologie, które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland

O ArcelorMittal

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na 4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

W 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

WIĘCEJ INFORMACJI ArcelorMittal Poland (press box)